5 december 2008

Hybridfordonets miljöpåverkan avgörs av laddningstillfället

Plug-in hybridfordon skulle kunna underlätta storskalig utbyggnad av vindkraft och ge betydande miljövinster. Detta förutsatt att laddningstillfället anpassas efter elproduktionssystemet. Det visar ny forskning från Chalmers.

– För att få bästa effekt är det viktigt att styra uttaget av el så att det inte sammanfaller med tider då hushållen och industrin förbrukar som mest. Det enklaste laddningssättet är ett eluttag med en timer, säger Lisa Göransson vid Avdelningen för energiteknik på Chalmers.

Om denna laddningsstrategi tillämpas när kolkraft kombineras med storskalig vindkraft är miljövinsterna av en övergång till plug-inhybrider avsevärda. Styrs laddningstillfället istället av körmönstret riskerar klimatfördelen försvinna så länge elproduktionssystemet har kol som dominerade energikälla. Om vindkraft i stor skala ska integreras i ett energisystem som domineras av värmekraftverk blir produktionen ojämn och mindre effektiv. Därmed blir klimatnyttan av vindkraften mindre.

– Genom att ladda plug-in hybrider på tider med låg efterfrågan på el och hög vindkraftproduktion blir belastningen på värmekraftverken jämnare och effektiviteten högre. Dessa tillfällen infaller oftast på natten, då en stor del av bilflottan är parkerad, säger Lisa Göransson.
Studien visar att om bilen kopplas till laddning i samband med hemkomst på kvällen så sammanfaller efterfrågan av el från bilarna med efterfrågan av el från hushållen. Det leder till en minskad effektivitet i elproduktionssystemet och ökade koldioxidutsläpp. Att köra på el är under dessa omständigheter inte mer miljövänligt än att köra på bensin.

Studien “Integration of plug-in hybrid electric vehicles in a regional wind-thermal power system” och skriven av Lisa Göransson, Avdelningen för energiteknik, Sten Karlsson, Avdelningen för fysisk resursteori, och Filip Johnsson, Avdelningen för energiteknik. Studien är del av Göranssons licentiatuppsats “Wind power in thermal power systems”.

Arbetet har gjorts inom ramen för det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Pathways to Sustainable Energy Systems. Syftet är att visa på möjliga utvecklingsvägar för Europas energisystem fram till år 2050. Tonvikten ligger på att studera utvecklingsvägar som uppfyller klimatmål under upprätthållande av leveranssäkerhet.

Pathways to Sustainable Energy Systems görs inom ramen för Alliance of Global Sustainability, AGS, som är en allians mellan fyra internationella toppuniversitet: Chalmers tekniska högskola, Massachusetts University of Technology (MIT), Boston, USA, Swiss Federal Institute of Technology (ETH), Zürich, Schweiz samt University of Tokyo, Japan och ledande industriföretag, i syfte att lösa de globala miljöproblemen.

Kontaktinformation
Mer information:
Lisa Göransson, Avdelningen för energiteknik, Chalmers.
Tel: 031 772 1452
E-post: edqvist@chalmers.se

Filip Johnsson, professor i Uthålliga energisystem, Chalmers.
Tel: 031 772 1449
E-post: filip.johnsson@chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera