Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 december 2008

Stegbredden kan ge signal om fallrisk hos äldre

En ändrad stegbredd när personen går och samtidigt gör något annat kan ge vägledning för att bedöma risken för fall hos äldre, skriver sjukgymnasten Ellinor Nordin i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 13 december.

Skador bland äldre personer orsakas ofta av ett fall under gång på plant underlag.
Bland dem som är 75 år och äldre, och som klarar sig själv i vardagen, visar sig förändrad stegbredd vid ”interaktiv gång”, dvs. när personen går och samtidigt t.ex. bär en kopp kaffe på ett fat eller löser en räkneuppgift, vara en viktig faktor.

Hos de 230 deltagarna i studien INGRIF (Interaktiv gång och risk för fall) återspeglades förändringen av gångmönstret i upplevelser av sämre balans i vardagliga aktiviteter.

Trots sambandet med sådana faktorer var det bara den förändrade stegbredden vid interaktiv gång som kunde ge någon vägledning på individnivå om risken för fall.

Interaktiv gång verkar därför vara en metod som är tillräckligt känslig för att mäta tidiga förändringar i balansen. Det kan göra det möjligt att på ett tidigt stadium fånga upp personer med en ökad fallrisk och kunna sätta in åtgärder för att förhindra fall.

Bland personer som finns i särskilda boendeformer för äldre på grund av att de behöver stöd och hjälp i vardagen, bör de fallförebyggande åtgärderna intensifieras när personal som känner den boende väl bedömer fallrisken som hög.

En sådan helhetsbedömning är känsligare än enstaka mått på balansförmågan, eftersom flera viktiga aspekter på individens fallrisk kan identifieras, allt ifrån förmågan att klara upp olika situationer i vardagen till benägenheten att drabbas av plötsliga sjukdomssymtom och till tidigare fall.

Bland äldre i särskilda boenden finns en betydande variation i de fysiska funktionerna från dag till dag, vilket måste beaktas när man bedömer deras balans och funktionella förmåga.

Läkare, sjukgymnaster och övrig vårdpersonal som kommer i kontakt med äldre bör fråga dem om gångförmågan och vilken grad av säkerhet de upplever i vardagliga aktiviteter. Personer som då uppger någon typ av förändring eller begränsning bör undersökas närmare när det gäller balansförmåga.

Ellinor Nordin är leg. sjukgymnast och verksam vid Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för sjukgymnastik, tel. 090-786 9429,
mobil 070–635 4384,
e-post ellinor.nordin@physiother.umu.se

Lördagen den 13 december försvarar Ellinor Nordin, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, sin avhandling med titeln Assessment of balance control in relation to fall risk among older people, svensk titel Bedömning av balansförmåga i förhållande till fallrisk bland äldre.

Disputationen äger rum kl. 10.00 i Vårdvetarhusets aula.

Fakultetsopponent är doc. Gun-Britt Jarnlo, Lunds universitet.

Kontaktinformation
Högupplöst porträttbild kan hämtas via
http://www.umu.se/medfak/aktuellt/bilder/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera