Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 december 2008

Tänker vi på samhällsklass när vi tittar på TV?

TV-tittare tänker vanligtvis inte på samhällsklasser när de tittar på TV men kan, om de blir tillfrågade, utan problem klassificera rollfigurers sociala position. Det visar en ny avhandling vid Stockholms universitet där Sven Ross intervjuat TV-tittare som bland annat fått titta på avsnitt från serierna Falcon Crest och Tre kärlekar.

I fiktionsprogram och nyheter på TV förekommer människor från olika samhällsklasser. Tidigare studier har konstaterat en kraftig medelklassdominans bland personerna i TV, men överklass och arbetare förekommer också. Är det något man tänker på när man tittar? I så fall, vad tänker man?

I sin avhandling vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Stockholms universitet, har Sven Ross studerat om, och i så fall hur, TV-tittare lägger märke till samhällsklass när de tittar. Intervjupersonerna fick se avsnitt av den svenska serien Tre kärlekar och den amerikanska Falcon Crest, samt ett par nyhetsinslag.

Datainsamlingen som består av intervjuer med 22 TV-tittare och en enkät med nästan 1200 svarande, gjordes i början av 1990-talet varför studien beskriver en del av svensk mediehistoria.

Avhandlingen visar att intervjupersonerna i de flesta fall kunde klassificera rollfigurer och personer i TV-nyheter ifråga om social position, det vill säga ifråga om klass, yrke, status eller liknande, men de uppgav också att det i flesta fall inte var något som man tänkte på när man tittade.

– Det kan tolkas som att TV-personernas klasstillhörighet eller sociala position till stor del passerar obemärkt förbi även om det också händer att tittarna i vissa fall uppmärksammar det och gör olika reflektioner, säger Sven Ross.

Det fanns till exempel vissa skillnader mellan olika programtyper. De intervjuade och tillfrågade personerna visade sig vara lite mer benägna att uppmärksamma den sociala positionen vid tittandet på fiktionsprogrammen än ifråga om nyhetsinslagen. Det fanns dock inga nämnvärda skillnader mellan tittare från olika samhällsklasser ifråga om huruvida man tänkte på social position eller ej.

– Däremot spelade den egna klassidentiteten roll i den bemärkelsen att en mer tydlig klassidentitet påverkade hur man uppmärksammade social position. Om man till exempel relativt ofta i det dagliga livet brukar tänka på vilken klass man själv tillhör så är det också mer sannolikt att man tänker på samhällsklass när man tittar på TV, säger Sven Ross.

Avhandlingens namn: Klasstolkningar. En receptionsanalys av hur klassaspekter uppfattas i Tre kärlekar, Falcon Crest och TV-nyheter

Kontaktinformation
Ytterligare information: Sven Ross, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Stockholms universitet, tfn 08-16 28 63, 073-762 27 46, e-post ross@jmk.su.se

För bild på Sven Ross, kontakta universitetets presstjänst, e-post press@su.se, tfn 08-164090.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera