Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 november 2008

Lika välväxta grisar med mindre protein

Grisar växer lika bra med lägre proteinhalt i fodret än normalt om de utfodras fritt, enligt Magdalena Høøk Presto vid SLU. Om de dessutom får fri tillgång till grovfoder och får vistas ute och böka, minskar stressen och aggressionerna mellan djuren.

Magdalena Høøk Presto har i sitt doktorsarbete om ekologisk grisproduktion undersökt hur mängden protein i fodret samt utomhusvistelse och tillgång till grovfoder inverkar på grisarnas produktion och välfärd.

För att grisarna ska få i sig tillräcklig mängd av viktiga aminosyror är proteinhalten ofta hög i ekologiska foder. Detta är inte bra för miljön, eftersom det läcker ut kväve via gödseln. Om man kunde sänka fodrets innehåll av aminosyror utan att få negativa effekter på tillväxten skulle det vara lättare att göra ekologiskt foder med fodermedel odlade på gården.

När grisarna i försöket fick fri mängd foder med lägre innehåll av aminosyror än vad som rekommenderas, visade det sig att de växte lika bra som djur med fri tillgång till foder med normal proteinhalt. Det var också lika mycket kött i slaktkropparna.

Alternativa fodermedel, som vitblommig åkerböna, raps- och linfrökaka, hade näringsvärden jämförbara med traditionella proteinfodermedel, som t.ex. soja och ärtor. Dessa fodermedel kan därför användas i ekologiska foderblandningar.

Magdalena Høøk Presto undersökte också hur grisar beter sig när de får vistas ute och äta grovfoder, t.ex. färskt eller konserverat gräs och halm. Fri tillgång till grovfoder ger utegrisarna näring, stimulans och sysselsättning så att de kan bete sig naturligt. Studierna visade att när utegrisen utforskar sin omgivning, bökar mer och äter under längre tid blir det mindre stress och färre aggressioner mellan grisarna.

———————————-
Husdjursagronom Magdalena Høøk Presto, institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU, försvarar sin avhandling med titeln ”Organic Pig Meat Production – Nutrient Supply, Behaviour and Health”. Disputationen avser agronomie doktorsexamen.

Tid: fredagen den 5 december 2008 klockan 9.15
Plats: Sal FU 26, HVC, Ultuna, Uppsala
Opponent: Dr John E. Hermansen, Aarhus universitet, Danmark

Kontaktinformation
Mer information
Magdalena.Presto@huv.slu.se, 018-67 20 44

Abstract och avhandlingen i sin helhet http://diss-epsilon.slu.se/archive/00001890/

Institutionen för husdjurens utfodring och vård www.huv.slu.se
Centrum för uthålligt landtbruk http://www.cul.slu.se
Ekotrippen http://www.cul.slu.se/eko-trippen/

Pressbilder
(Får publiceras fritt i samband med artiklar om disputationen, fotograf ska anges)

Magdalena Høøk Presto. Foto: Anna Wallenbeck
http://www2.slu.se/aktuellt/2008/pressbilder/MagdalenaHPresto/MagdalenaHPresto.jpg

Grisar som får vistas ute och söka föda, böka och utforska sin omgivning är mindre aggressiva än innegrisar. Foto: Magdalena Høøk Presto
http://www2.slu.se/aktuellt/2008/pressbilder/MagdalenaHPresto/utegrisflock.jpg

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera