Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 november 2008

Trycksår och undernäring i vården kan förebyggas

Vara steget före, är titeln på en nyligen publicerad avhandling vid Karlstads universitet och att vara steget före är just vad man måste vara för att upptäcka problemen i tid. Carina Bååth undersöker i sin avhandling hur sjuk- och undersköterskor arbetar för att bedöma patienternas smärta, näringstillstånd och eventuella trycksår.

Idag är undernäring och trycksår problem som drabbar långtidssjuka patienter och kanske särskilt äldre patienter. Carina Bååth har i sina studier undersökt hur man i vården arbetar med olika bedömningsinstrument för att bedöma patienters smärta, näringstillstånd och hudens tillstånd. Hon har även jämfört hur undersköterskor och sjuksköterskor bedömer patienterna och hur man dokumenterat sina bedömningar.

– Med ett aktivt ledarskap och ett medvetet arbete med att bedöma patienternas tillstånd kan man förebygga många problem, säger Carina Bååth, nybliven filosofie doktor i omvårdnad

Studier visar att man kan komma långt med att förebygga problemen genom att vara steget före och arbeta systematiskt med att använda olika bedömningsinstrument. Det är också viktigt att man dokumenterar resultaten i patienterna journaler för att säkerställa patientsäkerheten och hålla en hög vårdkvalitet.

– Nu vill jag gärna gå vidare och genomföra fler studier i hur man på ett ännu effektivare sätt kan arbeta förebyggande med de här frågorna i vården, säger Carina Bååth.

För mera information kontakta Carina Bååth, Karlstads universitet, tel 054 700 20 89 eller 0701 451 310.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera