Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 november 2008

Stödceller viktiga vid grön starr

Medicin som hjälper de så kallade Müller-cellerna skulle kunna lindra grön starr. Att Müller-cellerna är viktiga visste man sedan tidigare, men Ulrika Lönngren bryter i sin avhandling ny mark för hur dessa celler kan inverka på sjukdomsförloppet. Ulrika Lönngren försvarar sin avhandling vid Uppsala universitet den 28 november.

Vid grön starr skadas och dör en typ av celler som sitter i ögats näthinna som heter ganglionceller. Dessa celler har en avgörande roll i överföringen av synsignaler från ögat till hjärnan. Man vet ännu inte varför ganglioncellerna dör.

– Genom att bättre få reda på mekanismerna bakom celldöden vid grön starr hoppas vi att det på sikt kommer att gå att producera effektivare läkemedel, säger Ulrika Lönngren vid Uppsala universitets Institution för neurovetenskap.

Ett ökat tryck i ögat hör ofta till sjukdomsbilden, och sågs länge som orsaken. Men det verkar finnas ytterligare faktorer som medverkar till att ganglioncellerna dör. Bland annat verkar de så kallade Müller-cellerna vara inblandade. De är en typ av celler som understödjer ganglioncellerna.

– De verkar vara viktiga för att försvara näthinnan mot skador. Jag tror att Müller-cellerna spelar en större roll än man förut har trott, säger Ulrika Lönngren.

Hon har undersökt hur näthinnan påverkas efter en skada som efterliknar grön starr, och har funnit att skadan tycks bli mindre allvarlig om Müller-cellerna kan fortsätta fungera på ett normalt sätt. Det skulle i sin tur kunna minska de negativa effekterna av grön starr betydligt.

Vid grön starr förändras genaktiviteten i näthinnans celler. Denna förändrade genaktivitet är förmodligen en bidragande faktor till att ganglioncellerna dör. Genom att ge de råttor Ulrika Lönngren använt som modelldjur ett specifikt läkemedel mot grön starr har hon sett att Müller-cellerna förändras betydligt mindre än vad som är vanligt vid grön starr-liknande skador.

– Det verkar som om läkemedelsbehandlingen dämpar de negativa effekterna på Müller-celler vid en skada på näthinnan.

Ulrika Lönngren har gjort sin forskning på råttor, men hoppas att hennes resultat ska leda vidare till forskning och i slutändan nya behandlingsmetoder för människor.

Grön starr är en de vanligaste kroniska ögonsjukdomarna hos äldre. Det är också en av de vanligaste orsakerna till blindhet i världen. Man vet att nästan 100 000 svenskar lider av grön starr. Men studier visar att lika många svenskar kan ha sjukdomen utan att veta om det.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Ulrika Lönngren på 018-471 49 42; 0707-69 62 73, eller Ulrika.Lonngren@neuro.uu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera