Artikel från IFAU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 november 2008

Krav på aktivering av socialbidragstagare ger fler sysselsatta

Krav på att socialbidragstagare ska delta i olika aktiviteter leder till att färre får socialbidrag och fler blir sysselsatta, särskilt ungdomar och utlandsfödda. Det visar en ny studie från IFAU.

Färre socialbidragstagare och högre sysselsättning med aktiveringskrav
Sedan 1998 har de flesta av Stockholms stadsdelar infört krav på att socialbidragstagare ska delta i jobbsökargrupper, praktik och jobbträning. Dessa aktiveringskrav ledde till att färre hushåll tog emot socialbidrag, att fler började arbeta, och att den genomsnittliga löneinkomsten i stadsdelarna ökade.

– Andelen individer som bor i ett hushåll som tar emot socialbidrag minskade med 5,6 procent som en följd av aktiveringskraven, säger Eva Mörk som är en av forskarna bakom rapporten. Minskningen av socialbidragstagandet återspeglas nästan, men inte helt, av en ökning i sysselsättningen.

– Effekterna kan antingen bero på att aktiveringen faktiskt hjälpte deltagare att bli självförsörjande, eller att kraven i sig skrämde individer från bidragstagandet.

Effekterna störst för ungdomar och utrikes födda
Aktiveringskraven har lett till att ungdomar 18–25 år börjar jobba i större utsträckning än äldre. Aktiveringen har också större effekt för individer födda utanför västvärlden, dessa får både högre sysselsättning och lägre socialbidragstagande än andra grupper.

Studien fångar upp både inflöde till och utflöde från socialbidrag
Rapporten jämför utvecklingen över tiden för de stadsdelar som infört aktiveringskrav med utvecklingen över tiden för de stadsdelar som ännu inte infört aktiveringskrav. Författarna undersöker det totala bidragstagandet i stadsdelen och fångar på så sätt upp effekter både på inflöde till och utflöde från socialbidragstagande.

Kontaktinformation
IFAU-rapport 2008:24 ”Effekter av aktiveringskrav på socialbidragstagare i Stockholms stadsdelar” bygger på IFAU Working paper 2008:24. Bägge är skrivna av Matz Dahlberg, Kajsa Johansson och Eva Mörk, IFAU och Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Om du vill veta mer kontakta Matz Dahlberg, tel. 070-167 91 75, e-post: Matz.Dahlberg@nek.uu.se eller Eva Mörk, tel.
018-471 70 72, mobil 070-237 67 00, e-post: Eva.Mork@ifau.uu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera