Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 november 2008

Mental träning kräver fysisk träning för att komma till sin rätt

Mental träning används ofta av idrottare för att förbättra deras prestation, men effekten av denna form av träning samt vilka underliggande hjärnområden som aktiveras är olika beroende på hur den fysiska träningen ser ut. Det skriver Carl-Johan (CJ) Olsson i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet.

Avhandlingen visar att det är möjligt för elitaktiva idrottare (höjdhoppare) att förändra delar av deras motoriska prestation efter 6 veckors mental träning (intern visualisering) men att förändringen snarare ligger i tekniska detaljer än i totalprestationen.

Vidare visar den att de hjärnområden som aktiveras vid visualisering av en komplex rörelse skiljer sig åt beroende på om rörelsen kan utföras fysiskt eller inte. Alltså, använder man sig av mental träning för att lära sig nya övningar kommer inte hjärnan att aktivera motoriska områden utan snarare visuella, vilket får konsekvensen att mental träning lämpar sig bäst för redan fysiskt tränade uppgifter.

Ytterligare resultat från en delstudie i avhandlingen tyder på att en kombination av motorisk och mental träning inte ger en additiv effekt av prestationen. Efter mental träning är prestationen ungefär samma som efter enbart motorisk träning.

Däremot gav kombinationen av motorisk och mental träning effekter på en likvärdig uppgift som var tidigare otränad motoriskt. Detta tyder på att en kombination av motorisk och mental träning gör hjärnan mer flexibel och därför gör det möjligt för lillhjärnan (cerebellum) att använda redan befintliga motoriska representationer på ett nytt sätt mer effektivt än om man bara har tränat motoriskt eller mentalt.

Sammantaget visar avhandlingen att vad som tidigare varit ett grundantagande för mental träning, det vill säga att samma hjärnområden är aktiva som vid motoriskt utförande, är beroende av den fysiskt träningen. Emellertid visar avhandlingen att mental träning är användbart för att förbättra motorisk prestation men att aktiva och tränare i alla fall bör vara medvetna om att de underliggande neurala mekanismerna skiljer sig från motorisk träning.

Fredag 28 november försvarar Carl-Johan Olsson, Inst. för integrativ medicinsk biologi, fysiologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Imaging Imagining Actions.

Disputationen äger rum kl 10.00 i Sal BiA201, Bilogihuset, Umeå universitet.

Fakultetsopponent är professor A. Mark Williams, Research institute for sport and exercise sciences, Liverpool John Moores University, UK.

Avhandlingen är elektroniskt publicerad, se
http://www.diva-portal.org/umu/theses/abstract.xsql?dbid=1910

Kontaktinformation
Carl-Johan Olsson kan nås på 070-538 64 24 eller cj.olsson@physiol.umu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera