Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 november 2008

Färre hältor hos smågrisar på mjuka och släta golv

Skrovliga betonggolv gör att många smågrisar får småsår som banar väg för hälta och ledinfektioner. Problemen kan minskas betydligt om golven görs slätare med avjämningsmassa eller förses med rikliga mängder strö. Det visar Mate Zoric i en avhandling från SLU.

Hältor hos smågrisar är ett av de största hälso- och djurskyddsproblemen inom svensk grisproduktion. Utöver djurlidande orsakar hältor hos smågrisar även ekonomiska förluster i form av döda grisar, försämrad tillväxt och kostnader för antibiotikabehandlingar och extra arbetsinsatser. I en del av Mate Zorics avhandling följdes smågrisproduktionen vid en forskningsstation under fyra år, och där behandlades ungefär var tionde gris med antibiotika för hälta under smågrisperioden. Av dessa djur behandlas cirka 75 procent under de tre första levnadsveckorna.

Hälta hos smågrisar kan orsakas av skavsår och klövskador, antingen genom att skadan smärtar vid belastning eller genom att den fungerar som inkörsport för en ledinfektion. I Mate Zorics studie syntes skavsår hos i stort sett samtliga smågrisar vid tre dagars ålder, men de hade som regel läkt av vid tre veckors ålder.

I nästa steg jämfördes risken för utveckling av hältor hos smågrisar i tre olika inhysningssystem: djupströbädd med torv samt två olika konventionella system med betonggolv strödda med halm. Detaljerade studier av förekomsten av hudskador under de första levnadsveckorna visade att smågrisar på djupströbädd hade färre skador på framknän och klövar, och dessa grisar behandlades inte heller lika ofta mot ledinfektioner. Djupströbädden av torv utgjorde ett mjukt och bra underlag för smågrisarna, men det finns alltid två sidor av ett mynt. Bitskador i ansiktet, liksom skador på buk och svans var vanligare i torvsystemet och det var också fler smågrisar som lågs ihjäl av suggan i det systemet jämfört med i de konventionella systemen.

Mate Zoric har också undersökt åtgärder som är ämnade att minska förekomsten av skavsår och ledinfektioner i befintliga inredningar. I en besättning med fyra identiska grisningsavdelningar med betonggolv lagades den skrovliga golvytan i två av avdelningarna med avjämningsmassor som anses kunna förbättra golvet sett ur smågrisens perspektiv. De andra två avdelningarna åtgärdas inte utan fungerade som kontroll, men i den ena fördubblades strögivan med halm.

Golvlagningarna minskade mängden klövskador och mekaniska skador på kroppen betydligt samtidigt som de minskade förekomsten av ledinfektioner hos smågrisarna. Även en fördubblad halmgiva minskade antalet ledinfektioner något. Lagning av betonggolv och en ökad strömängd kan således utgöra viktiga förebyggande redskap mot såväl skavsår och klövskador som ledinfektioner.

—————————–

Leg. veterinär Mate Zoric, institutionen för kliniska vetenskaper, SLU, försvarar sin avhandling Lameness in piglets.

Tid: Fredag den 21 november 2008, kl. 09.15
Plats: Ettans föreläsningssal, Klinikcentrum, SLU, Ultuna, Uppsala
Opponent: Professor Tore Framstad, Norges veterinærhøgskole, Institutt for produksjonsdyrmedisin, Oslo, Norge

Mer information:
Mate Zoric, tel. 070-396 52 30, mate.zoric@sva.se.

Länk till pdf med den fullständiga avhandlingen: http://diss-epsilon.slu.se/archive/00001862/

Pressbilder (får publiceras fritt i samband med artiklar om disputationen, fotograf ska anges):

*Sugga med smågrisar (Foto: Mate Zoric)
http://www2.slu.se/aktuellt/2008/pressbilder/MateZoric/kultingar.jpg

Detta och övriga pressmeddelanden från SLU: http://www.slu.se/page.cfm?page=102

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera