Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 november 2008

Lärare och studenter lär sig tillsammans – framgångsrik modell för båda parter

I Sahlgrenska akademins kurs LearnAble lär sig lärarna att bli bättre lärare parallellt med att studenterna de undervisar får redskap i hur studier på högre nivå kan bedrivas på ett slagkraftigt sätt. Forskning visar att modellen fungerar och är till gagn för båda parter.

Med stöd från Rådet för högre utbildning har Sahlgrenska akademin sedan 2004 drivit projektet LearnAble för att utveckla högkolepedagogisk utbildning samtidigt som studenter introduceras i ett forskningsbaserat arbetssätt. Att studenter tidigt tränas i ett sådant arbetssätt är en viktig del i Bolognaprocessen, den högskolereform som syftar till att skapa ett gemensamt europeiskt område för högre utbildning.

– Tidigare studier visar att en välplanerad och stimulerande introduktion till högskoleutbildning ger studenterna bättre förutsättningar för lärande, säger docent Karin Kjellgren som varit projektledare för LearnAble.

LearnAble-konceptets mål är att både lärare och studenter ska få ny kunskap och kursens underrubrik är Learning to learn and learning to teach. Det innebär att parallellt med en introduktionskurs för studenter ges en kurs för lärare i högskolepedagogik med fokus på handledning i studentkursen. Studenterna får genom kursen redskap för kunna bedriva högskolestudier och tränas i bland annat databassökning, statistik, informatik, kommunikation, vetenskapsteori och etik. Lärarna tränas i pedagogik, didaktik, datorstödd undervisning, handledning och utvärdering samtidigt som de handleder mindre grupper av studenter.

Projektet har varit framgångsrikt och två forskningsartiklar om LearnAble har publicerats i Journal of Further and Higher Education och i Medical Teacher. Resultaten visar att lärarna uppskattade att inom ramen för den pedagogiska lärarkursen få handleda studenter.
– Det gav lärarna möjlighet att praktisera, utvärdera och diskutera sin undervisning i en verklig situation med studenter, kollegor och andra lärare i kursen, säger Karin Kjellgren.

Vad gäller studenterna visar utvärderingen att ett djupare förhållningssätt till studierna var relaterat till högre ålder och att kvinnliga studenter lättare tog till sig undervisningen.

– Utvärderingen visade också att lärare med tidigare pedagogisk utbildning stimulerande studenterna att vara mer ifrågasättande i sina studier, säger Karin Kjellgren.

Projektfasen av LearnAble är nu avslutad, och kursen ingår nu i Sahlgrenska akademins kursutbud. Sedan starten för fyra år sedan har 849 studenter och 68 lärare deltagit.

Tidskrift: Journal of Further and Higher Education 2008;32:47-54
Artikelns titel: Scaffolding students’ transition to higher education: Parallel introductory courses for students and teachers
Författare: John Hultberg, Kaety Plos, Graham Hendry och Karin Kjellgren

Tidskrift: Medical Teacher 2008;30:e239–e245

Artikelns titel: Learning to learn and learning to teach – Introduction to studies in higher education

Författare: Karin Kjellgren, Graham Hendry, John Hultberg, Kaety Plos, Martin Rydmark, Gunnar Tobin och Roger Säljö

Kontaktinformation
För mer information:
Docent Karin Kjellgren, telefon 031–786 6048, 0732–576367, e-post: karin.kjellgren@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera