Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 november 2008

Välfärdspolitikens utformning påverkar folkhälsan

Hur socialpolitiken utformas, liksom dess generositet, är betydelsefull för folkhälsan på grund av den ökning av människors resurser som de skapar. Detta är en av slutsatserna från en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften The Lancet av en grupp forskare från Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa, CHESS, och Institutet för social forskning, SOFI, vid Stockholms universitet tillsammans med nordiska kolleger.

Artikeln bygger på analyser av socialpolitikens utformning i 18 OECD-länder under efterkrigstiden och dess betydelse för hälsa bland barn och äldre. Specifikt studeras utformningen av familjestöd och kopplingen till spädbarnsdödlighet, samt utformningen av pensionsrättigheter och äldres överdödlighet.

Resultaten pekar på att en mer generös familjepolitik i former som gynnar familjer som försörjs av två personer är kopplade till lägre spädbarnsdödlighet. Mer generösa grundpensioner är på motsvarande sätt kopplade till lägre överdödlighet bland äldre.

En generell slutsats som författarna drar är att socialpolitiken är viktig för folkhälsan, och att särskilt en universell socialpolitik är positiv för folkhälsan.

Artikeln baseras på ett större projekt – NEWS-projektet – som gjorts på uppdrag av WHO:s Commission on Social Determinants of Health, där syftet varit att studera om och på vilket sätt välfärdspolitik är kopplat till folkhälsa, se http://www.chess.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=7837&a=46523.

Om artikeln: Olle Lundberg, Monica Åberg Yngwe, Maria Kölegård Stjärne, Jon Ivar Elstad, Tommy Ferrarini, Olli Kangas, Thor Norström, Joakim Palme, Johan Fritzell, for the NEWS Nordic Expert Group. ”The role of welfare state principles and generosity in social policy programmes for public health: an international comparative study” The Lancet 2008; 372: 1633–40.

Kontaktinformation
Ytterligare information
Olle Lundberg, professor vid Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa, CHESS, Stockholms universitet, tfn, +46 (0)73-99 75 59, +46 (0) 8 16 26 53, e-post Olle.Lundberg@chess.su.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera