Artikel från Uppsala universitet
3 november 2008

Kriget påverkar irakiers hälsa värre efter flykten

Risken för depression är större hos irakiska soldater som deltog i Gulfkriget än hos civila. Däremot visar ingen av grupperna några tecken på posttraumatisk stress tio år efter kriget – utom de irakier som lämnat Irak. Det visar en studie som publiceras i det nya numret av den vetenskapliga tidskriften the New Iraqi Journal of Medicine.

Studien är ett samarbete mellan forskare vid Uppsala universitet, Wayne State University och universitetet I Baghdad och jämför hälsan hos irakiska soldater som deltog i det första Gulfkriget med irakiska civila medborgare tio år efter kriget.

Det är den första större studien där man kunnat kontrollera för en rad faktorer som påverkat tidigare forskning som framför allt berört hälsan hos amerikanska och brittiska soldater som deltog i kriget jämfört med soldater som var kvar i hemlandet (t ex ovana med kulturen, geografin, bakterier, virus, samt exponering för en rad vaccin, som enbart berörde de soldater som åkte till kriget).

– Vi fann att risken för depression var större hos irakiska soldater jämfört med irakiska civila. Resultaten visar också att de soldater som varit inne i Kuwait hade större risk för depression än soldater som var längre bort från själva krigscentra, säger Bengt Arnetz.

Kriget i sig ökar alltså risken för mental ohälsa, vilket är känt men aldrig tidigare visat när det gäller irakiska soldater. Däremot, vilket är nytt, uppvisade varken soldater eller civila några symptom på posttraumatiskt stressyndrom PTSD. Andra studier har tvärtom visat att detta är vanligt hos soldater efter att de återkommit till sitt hemland.

– När vi studerar irakiska medborgare som flytt till USA är däremot PTSD vanligt. Detta talar för att det inte bryter ut under den tid man lever under pressade förhållanden, vilket irakier gjort allt sedan kriget om de är kvar i Irak, säger Bengt Arnetz.

– Alternativt kan det vara andra faktorer efter hemkomsten/flykten som leder till att amerikanska soldater och irakiska invandrare till USA efterhand uppvisar ökad risk att utveckla PTSD – trots att det varit friska direkt efter hemkomsten.

The New Iraqi Journal of Medicine är en s k ”peer reviewed” tidskrift, dvs artiklarna är granskade av vetenskaplig expertis.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta, Bengt Arnetz, professor i socialmedicin vid Uppsala universitet och i yrkes- och miljömedicin vid Wayne State University Medical School, Detroit, Michigan, mobil: +46 708 13 6992 (Sverige), eller +1 313 310 6123 (USA) eller barnetz@med.wayne.edu

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera