Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 oktober 2008

Par av putsarfiskar samarbetar och ger bättre service på korallrevet

Samarbete inom naturen fungerar ofta som ett utbyte av varor och tjänster mellan två olika parter. I en artikel i det nya numret av den vetenskapliga tidskriften Nature har forskare vid Stockholms universitet studerat hur vissa fiskar på korallrev håller andra fiskar rena. Blå putsarfisk (Labroides dimidiatus) hjälper andra fiskarter genom att äta parasiter från deras hud. Putsarfiskens favoritföda är dock egentligen det näringsrika slemlagret som täcker klientfisken.

Blå putsarfiskar äter parasiter som har satt sig fast på klientfisken, men ibland kan inte putsarfisken stå emot frestelsen och tar ett bett av klientens slemlager.

– Eftersom det är ett smärtsamt tjuvnyp avslutar klientfisken samarbetet, ruskar av sig putsarfisken och simmar iväg, säger Olof Leimar, professor vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet.

Putsandet utförs ibland av en ensam fisk och ibland av ett par av fiskar som tillsammans servar samma klient. Frågan är om ett par ger bättre eller sämre service än en ensam putsarfisk.

– Vi använde oss av en kombination av metoder – inklusive teoretiska modeller, fältobservationer och laboratorieexperiment – för att kartlägga skillnaden mellan när putsarfiskarna arbetar ensamma och i par. Vår teoretiska modell indikerar att så länge putsarfiskarna samarbetar och övervakar varandras beteenden så avstår de från att ta det där frestande bettet. I så fall blir servicen för klientfisken bättre än när fiskarna arbetar ensamma. Våra fältundersökningar och laboratorieexperiment kommer fram till samma resultat, säger Olof Leimar.

En annan intressant dimension är att paren alltid består av en hane och en hona och att honan bidrar i större utsträckning än hanen till den förbättrade servicen.

– Beteendemönstret mellan honor och hanar behöver studeras. Hanarna är större än honorna. Om honorna tar ett otillåtet bett jagar ofta hanen honan. Detta skulle kunna betyda att olika kroppsstyrka hos putsarparet leder till en repressiv situation med hot om straff, säger Olof Leimar.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
Olof Leimar, professor, Zoologiska institutionen, tfn 08-16 4056 mobil 070-285 09 93, e-post Olof.Leimar@zoologi.su.se

För bilder kontakta: press@su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera