Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 oktober 2008

Molnen kan förutsäga klimatförändringar

Molnens egenskaper kan vara en nyckel för att förutspå kommande klimatförändringar. Det visar forskning vid Göteborgs universitet – som också studerat storstadens föroreningar.

Jordens klimat kontrolleras av balansen mellan inkommande solstrålning och utgående värmestrålning. Aerosolhalten i atmosfären, det vill säga andelen partiklar i luften, fungerar som en regulator: avkylande genom att reflektera det inkommande solljuset, uppvärmande genom att absorbera den utgående värmestrålningen.

Men även molnen påverkar klimatet. I olika skepnader – från tunna, icke urskiljbara till tjocka grå – täcker molnen ungefär hälften av jordens yta. Molnen reflekterar en betydande del av solstrålningen tillbaka ut i rymden, men kan också, i likhet med växthusgaser, absorbera utgående värmestrålning. Osäkerheterna kring hur molnen påverkar klimatet är dock stor – enligt FN:s klimatpanel den största enskilda osäkerheten när klimatets känslighet ska uppskattas.

Nu etableras en ny forskningsgren inom atmosfärvetenskapen vid Göteborgs universitet, som ska öka kunskaperna.

Forskaren Frans Olofson vid Institutionen för kemi presenterar i sin avhandling en ny tillämpning av en mätteknik, där en laserstråle skickas upp i luften för att mäta aerosolhalten samt hur ljuset reflekteras i atmosfären. Studien har utförts på ismoln (cirrusmoln) ovanför Nordnorge och är den första i klimatkänsliga arktiska områden med denna teknik. Studien konstaterar att den inkommande solstrålningen i hög grad styrs av molnpartiklarnas form och storlek.

–Mätningar av det här slaget kan användas för att bättre beskriva strålningsegenskaper hos ismoln, vilket i sin tur kan förbättra kvaliteten på klimatmodeller, säger Frans Olofson.

Frans Olofson har i sin avhandling även studerat tidvis besvärliga temperaturinversioner, som på vintern kan ses som ett lock av gulbrunaktiga utsläpp över storstäder. Inversionen har allvarliga effekter på människors hälsa, och ju längre du vistas i den ju mer påverkas du.

Genom sina mätningar i Göteborg kunde Frans Olofson konstatera att inversionen är starkt kopplad till meteorologiska förhållanden, och att tiden innan föroreningarna blandas upp varierar stort: från ett par timmar på morgonen upp till ett flertal timmar in på eftermiddagen. Ibland bröts inte inversionen upp på hela dagen.

Avhandlingen Lidar Studies of Tropospheric Aerosols and Clouds försvarades vid en disputation den 10 oktober.

Kontaktinformation
Kontakt:
Frans Olofson, Institutionen för kemi, Göteborgs universitet
031-7723112
olofson@chem.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera