Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 oktober 2008

Pellets bättre än etanol för samhällsekonomin

Etanol är ett dyrt sätt att minska koldioxidutsläpp och oljeberoende. Samhället har mer att vinna på att villaägare byter till pelletspanna än att vi ersätter bensin med etanol. Det hävdar Fredrik Hedenus, forskare på Chalmers.

Inte ens om man tar hänsyn både till risken för plötsliga oljeprisökningar och utsläpp av växthusgaser är det i dagsläget samhällsekonomiskt lönsamt att ersätta bensin med inhemsk etanol, menar Fredrik Hedenus som nyligen har disputerat på sin forskning om kostnadseffektiva strategier för att minska växthuseffekten.

– Det är väl känt att inhemsk veteetanol är ett relativt dyrt sätt att minska utsläppen av växthusgaser. Men subventioner av etanol motiveras ofta med att vi måste bryta vårt oljeberoende, säger Fredrik Hedenus.

Den ekonomiska vinsten av att använda etanol i stället för bensin vid avbrutna oljeleveranser är dock inte så stor som man kan tro, hävdar han.

– Etanolpriser stiger ungefär i takt med oljepriset. Därför skadas ekonomin på ungefär samma sätt, oavsett om man kör på etanol eller bensin, om oljepriset plötsligt stiger på grund av avbrutna leveranser.

Att plocka bort oljepannan och ersätta den med en pelletspanna är det samhällsekonomiskt mest lönsamma alternativet av de åtgärder som analyserats i studien.

– Pellets som tillverkas av biomassa är billigare och orsakar lägre utsläpp av växthusgaser än etanol. Dessutom påverkas inte pelletspriserna lika mycket av oljeprishöjningar, säger Fredrik Hedenus.

När det gäller etanol är importerad brasiliansk sockerrörsetanol ett bättre alternativ än inhemskt producerad veteetanol i fråga om växthusgasutsläpp. Utifrån risken för plötsliga oljeprishöjningar är den inhemska etanolen något bättre än den importerade men den är samtidigt betydligt dyrare att producera.

Men sammantaget är det i dagsläget alltså inte lönsamt för samhället med vare sig inhemsk eller importerad etanol om klimathänsyn tillsammans med risken för plötsliga oljeprishöjningar beaktas.


Studien heter “Energy security policies in EU-25 – the expected cost of oil supply disruptions”, och är skriven tillsammans med Christian Azar och Daniel Johansson.

Avhandlingens titel: Modeling cost-effective climate change mitigation strategies.

Kontaktinformation
Kontakt
Fredrik Hedenus, Fysisk resursteori, Institutionen för energi och miljö, Chalmers
hedenus@chalmers.se, 0736-487 984

Handledare: Professor Christian Azar, Fysisk resursteori, Institutionen för energi och miljö, Chalmers
christian.azar@chalmers.se
031-772 31 32

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera