Tema

Fettlever genom övervikt farligare än man trott

Att även lätt överviktiga personer kan ha ansamling av fett i levern har varit känt länge men ofta förbisetts av både läkare och patienter. Denna åkomma som finns hos var tredje amerikan och uppskattningsvis var femte svensk har av många ansetts som ofarlig, men nu visar en doktorsavhandling från Linköpings universitet att den kan innebära allvarliga medicinska risker.

Avhandlingen av medicinläkaren Mattias Ekstedt baseras på världens längsta uppföljning av personer med förhöjda leverblodprover orsakade av fettlever. Forskarna följde 129 patienter i 14 år. 6 procent utvecklade komplikationer till levercirros (skrumplever), vilket tidigare inte varit förknippat med överviktsorsakad fettlever utan med den typ av fettlever som betingas av alkohol. De som ökade mest i vikt och hade den lägsta insulinkänsligheten löpte störst risk att försämras i sin leversjukdom.

Mer alarmerande ur ett folkhälsoperspektiv är att överlevnaden bland personer med överviktsorsakad fettlever var lägre än för befolkningen i stort – främst på grund av en fördubblad risk att dö i hjärt-kärlsjukdom vilket i sin tur är en konsekvens av den betydligt ökade risken att drabbas av diabetes. Vid uppföljningen hade hela 78 procent av patienterna diabetes eller dess förstadium.

De flesta patienter med hjärt-kärlsjukdom behandlas framgångsrikt med blodfettssänkande mediciner. Läkarna har tidigare varit rädda för att sätta in dessa mediciner på patienter med förhöjda levervärden på grund av fettlever, då det funnits farhågor om att preparaten skulle kunna skada levern. Mattias Ekstedt och hans handledare docent Stergios Kechagias visar att så inte är fallet. Tvärtom skulle blodfettssänkande mediciner kunna minska risken för att fettleversjukdomen försämras – en slutsats som dock behöver bekräftas av ytterligare studier.

Patienter med riskfaktorer för att utveckla hjärt-kärlsjukdom får ofta rådet att konsumera små mängder alkohol, eftersom detta i stora befolkningsstudier har förknippats med lägre dödlighet. Vilka råd man ska ge till personer med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och samtidig fettlever debatteras flitigt. LiU-forskarna konstaterar att trots att ingen av patienterna i studien drack mer än motsvarande 1,5 glas vin per dag, så var alkohol en faktor som statistiskt sett ökade risken för att leversjukdomen skulle försämras.


Avhandlingen Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: A clinical and histopathological study läggs fram vid disputation den 17 oktober kl 13.00 i Berzeliussalen, Linköpings universitet Campus US. Opponent är professor Stefan Lindgren, Lunds universitet.


Mikroskopibilden visar levervävnad med uttalad fettinlagring. Levercellerna är nästan helt uppfyllda av fettdroppar som tränger undan cellens övriga delar.

Kontaktinformation
Kontakt:
Mattias Ekstedt, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet, mattias.ekstedt@lio.se, 013-22 20 65

Stergios Kechagias, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet, stergios.kechagias@liu.se, 013-22 87 04

Fettlever genom övervikt farligare än man trott

 lästid ~ 2 min