Tema

Sjukgymnastik hjälper bebisar med felställning av huvudet

De barn som födds med en felställning av huvudet kan i de allra flesta fall få upp rörligheten med hjälp av stretchning. Resultaten kommer snabbare om det är en sjukgymnast som hjälper spädbarnet med stretchningen, men goda resultat kan uppnås även när det är föräldrarna som genomför den.

Upp till två procent av alla spädbarn har medfödd torticollis som är en felställning av huvudet. Sjukgymnast Anna Öhmans avhandling visar att det finns en risk att barn med medfödd torticollis når tidiga motoriska milstolpar som huvudkontroll, att kunna vända sig och att krypa senare än friska barn.

– En faktor som påverkar den motoriska utvecklingen är om barnet tillbringar tid på mage när det är vaket. Spädbarn ska sova på rygg, men behöver få leka på mage då de är vakna för att stimulera huvudkontroll, styrka i överkroppen och motorik, säger Anna Öhman.

I sin avhandling har hon tagit fram referensvärden för hur ett friskt barn kan rotera nacken och böja huvudet åt sidan samt för muskelfunktion i nacken.

– Barn under ett år och utan någon känd åkomma har en rotation i nacken på 100–120 grader, det vill säga att de kan vrida huvudet en bit förbi axeln. Hos spädbarnen i studien som inte hade några kända nackproblem fanns ingen sidoskillnad i vare sig rörlighet eller muskelfunktion, säger Anna Öhman.

Barn med medfödd torticollis har däremot ofta en sidoskillnad i nackens rörlighet och muskelfunktion och detta måste behandlas med sjukgymnastik i form av bland annat stretchning. Om barnet har bestående nedsatt rörlighet trots stretchingbehandling kan operation bli nödvändig.

Cirka 100–150 barn med torticollis remitteras varje år till sjukgymnastiken vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Och endast de mer komplicerade fallen samt barn som opererats för sin torticollis är aktuella för extra insatser från sjukgymnastikens sida. För övriga barn med torticollis genomför föräldrarna behandlingen med instruktion och stöd av sjukgymnasten.

– Mina resultat visar att behandlingstiden är kortare om en erfaren sjukgymnast genomför stretchningen, men ett bra resultat nås även när föräldrarna genomför den. Över 90 procent får ett tillfredställande resultat med hjälp av sjukgymnastik, säger Anna Öhman.

Anna Öhman hoppas att avhandlingens resultat kan öka kunskapen i ämnet hos barnhälsovården och inom sjukgymnastiken så att personalen kan ge bättre råd, information och behandling.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institution neurovetenskap och fysiologi

Avhandlingens title: Congenital muscular torticollis

Opponent: docent Eva Brogren-Carlberg, Karolinska Institutet, Solna

Avhandlingen försvaras fredagen den 17 oktober, klockan 9.00 i sal 2118, Arvid Wallgrens backe, hus 2, Göteborg

Kontaktinformation
Avhandlingen är skriven av:
Sjukgymnast Anna Öhman, telefon: 031–343 4732, 0707–92 77 74, e-post: anna.ohman@neuro.gu.se

Handledare:
Docent Eva Bekung, telefon: 031–343 1364, e-post: eva.beckung@vgregion.se

Sjukgymnastik hjälper bebisar med felställning av huvudet

 lästid ~ 2 min