Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 oktober 2008

Gravida kvinnor bör fortsätta undvika gravad lax

Gravida kvinnor bör vara fortsatt försiktiga med att äta gravad lax. Den visar Vishar Singh Parihars doktorsavhandling i biomedicin vid Örebro universitet. 13 procent av de undersökta gravade laxarna innehöll listeriabakterier som kan leda till missfall. Däremot är risken mycket liten att smittas direkt från djur.

Listerios är en ovanlig infektionssjukdom som orsakas av bakterien Listeria monocytogenes. Det är en mycket allvarlig sjukdom, som trots sjukhusvård har en dödlighet på upp till 30 procent. De som löper störst risk att infekteras är gravida kvinnor, deras foster och personer med nedsatt immunförsvar, som exempelvis äldre människor.

– Bakterien finns i avloppsvatten och jord som förorenats av avföring. Via olika smittvägar kan den sedan infektera både djur och människor, säger Vishar Singh Parihar.

Livsmedel är den vanligaste smittkällan för människor, men det har också förts fram misstankar om att djur skulle kunna smitta direkt. Vishar Singh Parihar har i sin avhandling undersökt listeriabakterier från både människor och djur.

När man ska spåra smittan måste man visa att det är exakt samma typ av bakterien, så kallad serotyp, hos den smittade individer och den misstänkta smittkällan. Listeria monocytogenes har 13 serotyper, och Vishar Singh Parihars forskning visar att förekomsten av de olika serotyperna har förändrats över tid och att Sverige skiljer sig från omvärlden.

Under perioden 1986-1999 tillhörde 44 procent av de bakterier som isolerats från sjuka människor serotyp 4b och 50 procent serotyp 1/2a. Men mellan 2000 och 2007 var fördelningen i stället 13 procent 4b och hela 71 procent 1/2a. I många andra länder dominerar fortfarande serotyp 4b. Orsaken till förändringen kan vara ändrade mat- och konsumtionsvanor i Sverige.

När Vishar Singh Parihar jämförde bakterierna från djur och människor var många av bakteriestammarna lika, men de förekom inte under samma tidsperioder. Dessutom saknades den förskjutning mot serotyp 1/2a som han upptäckte hos människor.

– Direkt smitta genom kontakt med djur är mycket ovanligt, konstaterar Vishar Singh Parihar.

– Däremot kan de ske en indirekt smittspridning om djurets mjölk och kött innehåller Listera monocytogenes-bakterier. Om människor konsumerar sådana livsmedel utan tillräcklig värmebehandling finns det risk för smitta.

Ett välkänt problem är vakuumförpackad gravad lax och vid mitten av 1990-talet fanns det listeriabakterier i 21 procent av den gravade laxen. Men de insatser som sedan gjorts för att förbättra kvaliteten har lett till att den andelen har minskat till 13 procent.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera