Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 oktober 2008

Skogsprojekt speglar samhällets maktstrukturer

Ett konkret projekt som skogsförvaltning kan ge en bild av relationerna mellan politiska och religiösa maktstrukturer i samhället. Det visar antropologen Sita Zougouri, som har studerat hur lokala aktörer interagerar kring ett skogsprojekt i Burkina Faso, och vilka sociala kategorier som utesluts ur eller inkluderas i processerna.

Sita Zougouri vid institutionen för kulturantropologi och etnologi har studerat den lokala förvaltningen av skogen i Bougnounou i Burkina Faso, ett projekt som går ut på att främja att skogen skyddas och förvaltas samtidigt som lokala aktörer ska kunna dra nytta av den genom att avverka brännved som de kan sälja. Projektet har fått stöd av bland annat FN:s utvecklingsprogram.

Sita Zougouri har följt projektet under sammanlagt nio månader mellan 2003 och 2006. I avhandlingen har hon dels studerat hur lokala aktörer interagerar med varandra, dels analyserat hur dessa interaktioner leder till processer som utesluter alternativt inbegriper olika sociala kategorier. Alla kan inte ta del i handeln med ved och i utvecklingsprojektet. Zougouri har utforskat dynamiken mellan aktörer och grupper, och mellan befolkningen i stort och en så kallad lokal fetisch – ett religiöst föremål som sägs besitta starka krafter – som kontrolleras av en präst och byhövding. Hon menar att man, för att förstå den skogsförvaltning som inletts på initiativ utifrån, måste se den i ett sammanhang där fetischen manifesterar den lokala makten.

– Både skogsförvaltarna och prästen som kontrollerar fetischen har intresse av att skogsförvaltningen fungerar som ett slags ”skyltfönster” för utvecklingen i området, berättar hon.

Prästen baserar enligt henne sin legitimitet på att han ser sig själv dels som en lokal beskyddare, dels som en representant för utvecklingen. Skogsförvaltarna ser gärna att det här fungerar, även om förvaltningen inte alls kan sägas vara demokratisk.

– Studien visar att processer som utesluter och införlivar olika kategorier av aktörer blir extra tydliga i ett sådant här ”skyltfönster” för utvecklingen. Det gäller interaktion mellan kvinnor och män, mellan infödda och invandrade personer, och mellan vanliga bybor och de som har den lokala makten, säger Sita Zougouri.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Sita Zougouri (på engelska), 018-471 25 96, 073-787 20 07, e-post: Sita.Zougouri@antro.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera