Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 oktober 2008

‘- Bygg hus på samma sätt som Scania bygger lastbilar!

I en ny doktorsavhandling från Luleå tekniska universitet hävdar doktoranden Bengt Toolanen att det är oerhört viktigt att upphandlingen anpassas till varje byggprojekts förutsättningar för att en bra spelplan för projektgenomförande skapas. Dessutom krävs det att processdesignen – eller utformningen av spelreglerna om man så vill – utformas på ett genomtänkt sätt, detta för att ge projektets akörer, spelarna, incitament för att ge all sin kompetens, kunskap och energi för projektets bästa.

I doktorsavhandlingen Lean contracting – Relational contracting influenced by lean thinking – har Bengt Toolanen tittat närmare på upphandlingar av byggprojekt samt på hur projekten bör styras för att målsättningar som rör tid, kostnader och kvalitet bättre ska uppnås.

– Forskningsresultaten visar bland annat att det är speciellt viktigt vid stora och komplexa projekt att upphandlingen underlättar etablerandet av en effektiv och förtroendefull samverkan mellan de olika aktörerna. I det sammanhanget är samverkanskonceptet partnering ett sätt att få en mer relationsinriktad och förtroendebaserad byggprocess som kontrast till den traditionellt bedrivna byggprocessen, säger Bengt Toolanen.

– Partnering har med olika framgång hittills använts i bland annat genomförda byggen av LKAB:s stora kulsinterverk i Malmfälten, vid byggandet av bostadsprojekt och av nya handelscentrum.

I avhandlingen presenteras också en modell för upphandlingar och processdesign på basis av resultat från genomförda studier. Denna modell är starkt influerad av modeller från i första hand modern bilindustri. Enligt Bengt Toolanen har byggindustrin mycket att lära av exempelvis Scanias processupplägg vid produktutveckling och byggandet av lastbilar. I dessa processupplägg är kundvärdesorientering, sättandet av personalen i centrum för tillvaratagande av kompetens och kunskap och arbetet med ständiga förbättringar centrala inslag. Ett populärt motto är ”Det är inte frågan om att jobba hårdare utan smartare”!

Bengt Toolanen har mer än 30 års praktisk erfarenhet både av byggbranschen och av många byggprojekt med väldigt olika spelplaner och spelregler.
– Ett stort problem i byggsektorn är bristen på erfarenhetsåterföring och respekten för kunskap och kompetens. Jag var involverad i projektet Hallandsås under åren 1992-1994 och kan konstatera att detta skandalomsusade projekt fortfarande pågår och förmodligen kommer att slå många negativa rekord när det gäller kostnadsfördyringar, minst 700 procent, och förseningar med minst tolv år.

Kontaktinformation
Upplysningar: Bengt Toolanen, tel. 0920-49 13 47, 070-320 39 60, bengt.toolanen@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera