Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 oktober 2008

Data från världens största experiment finns i Umeå

Rådata från världens största vetenskapliga experiment, partikelacceleratorn LHC i Cern, befinner sig just nu i superdatorerna på High Performance Computing Centre North (HPC2N) vid Umeå universitet. I dag inleds de första beräkningarna.

Den 10 september gjorde CERN det första försöket med att skicka iväg en protonstråle i den 27 kilometerlånga tunneln, Large Hadron Collider, LHC. Datacenter från hela världen har kopplats samman för att det ska vara möjligt att lagra och analysera de 15 miljoner gigabyte som LHC producerar varje år.

– Denna ofattbara mängd data motsvarar lagringsutrymmet på över 21 miljoner cd-skivor. Här på HPC2N kommer vi att ta emot en datamängd som är lika stor som utrymmet på 200 000 cd-skivor. Skulle vi lägga ut cd-skivor med fodral längs E4:an skulle de räcka nästan ända till Hörnefors, säger universitetslektor Mats Nylén, vid HPC2N.

På fredag kommer forskare från hela världen att kunna börja använda den data som finns i Umeå tack vare så kallad gridteknik. Det innebär i detta fall att datacenter från hela världen kopplar samman sina resurser för att kunna tillhandahålla datalagring och möjligheter att bearbeta data.

Fyra kraftfulla detektorer vid LHC kommer att ta digitala ögonblicksbilder då protoner kolliderar med varandra i acceleratorn och på så sätt skapar nya objekt. För att upptäcka de nya objekten och fenomenen som uppstår måste bilderna analyseras av ett enormt antal datorer. Vid tidigare försök med partikelaccelatorer har forskarna förlitat sig på datorer i närheten av experimentet.

Med LHC är det inte längre möjligt. För att kunna samla ihop den nödvändiga beräkningskraften och lagringsutrymmet har ett världsomspännande nätverk bildats som använder sig av gridteknik. Det finns totalt elva sådana center i världen, ett av dessa är Nordic DataGrid Facility där HPC2N ingår.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:
Mats Nylén, High Performance Computing Centre North
Telefon: 090-786 69 56
E-post: mats.nylen@tp.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera