1 oktober 2008

Törskateangrepp i ungskogar i hela norra Norrland

De allvarligaste skadorna av törskatesvampen på tallungskog finns i nordöstra Norrbotten visar årets inventering av skador som gjorts av SLU (Sveriges lantbruksuniversitet).

Det är andra året i rad som SLU kartlägger skador av törskatesvamp. I år har området som inventerats utökats till att omfatta hela Norrbottens län samt Västerbottens län. Törskatesvampen som angriper unga tallar förekommer i båda länen.

Törskateangrepp kan konstateras på 130 000 hektar tallungskog (34 procent) i norra Norrland. Inom denna areal har 33 000 hektar minst 10 procent av stammarna angripna. Skadorna i Norrbottens kustland är ungefär lika stora i år som 2007 framgår det av SLU:s nya skadeinventering.

Törskatesvampens angrepp är mycket oroande eftersom den dödar en stor andel av tallarna i ungskog, ibland nästan hela bestånd. Det leder till stora ekonomiska förluster hos enskilda skogsägare.
– På sikt leder det till lägre avverkningsmöjligheter i områden med mer omfattande angrepp, säger skogskötselspecialist Heine Krekula, Skogsstyrelsen.

Vanligare på bördig mark

– Angreppen är vanligast och värst i tallplanteringar på bördiga så kallade granmarker, berättar skogspatologen Per Hansson, institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU i Umeå.

Det var förra sommaren som SLU:s fortlöpande miljöanalysprogram och Skogsstyrelsen tillsammans startade en nationell skogskadeinventering, som hittills inriktats på att utreda angreppen och skadorna av törskate i norr och granbarkborre i söder.

Årets inventering av törskateangrepp har fått ekonomiskt stöd även från Sveaskog.

Länk till karta:
http://www-riksskogstaxeringen.slu.se/Karta_Torskate.htm

Länk till faktablad om törskate, med prel råd:
http://www-riksskogstaxeringen.slu.se/skogsskador.pdf

Kontaktinformation
SLU Umeå:
Per Hansson, institutionen för skogens ekologi och skötsel, 070-370 84 74. Per.Hansson@ssko.slu.se

Sören Wulff, skoglig resursanalys, institutionen för skoglig resurshushållning, 070-676 17 36.
Soren.Wulff@srh.slu.se

Sven-Olof Bylund, informationsansvarig, 090-786 82 29, 070-665 76 48.
Sven-Olov.Bylund@adm.slu.se

Skogsstyrelsen:
Skogsskötselspecialist Heine Krekula, 0978-746 88 (även mobil). heine.krekula@skogsstyrelsen.se

Anna F Strömbäck, informatör, 0920-23 82 25 (även mobil). anna.stromback@skogsstyrelsen.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera