Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 oktober 2008

Contortatall nu vanligare än bok, enligt Riksskogstaxeringen

Det introducerade trädslaget contortatall är nu vanligare än bok. Volymen contortatall i Sverige uppgår till 23,1 miljoner kubikmeter jämfört med 20,4 för bok.

Contortatallen (Pinus Contorta), som härstammar från västra Nordamerika och introducerades i Sverige i stor skala i början av 1970-talet, är nu är det sjunde vanligaste trädslaget i Sverige, om man ser till virkesvolymen. De tre vanligaste trädslagen är som vanligt gran, tall och björk, som sammantaget svarar för 91 procent av det totala virkesförrådet.

Virkesförrådet i Sveriges skogar, utanför nationalparker och naturreservat, uppgår nu till ca 3 250 miljoner kubikmeter, vilket är en ökning med hela 85 procent sedan Riksskogstaxeringens första beräkning 1926. Ökningstakten under 2000-talet har varit ca 40 miljoner kubikmeter per år.

Den största ökningen under senare år svarar lövträden för. Effekten av de senaste kraftiga stormarna Gudrun och Per märks främst genom en ökad volym av torra och vindfällda träd samt ett stagnerande virkesförråd av gran.

Trots de kraftiga stormarna håller de senare årens tillväxtökning i sig, och tillväxten uppgår nu till drygt 120 miljoner kubikmeter per år. Den goda tillväxten medför trots ökade

Riksskogstaxeringen är en årlig landsomfattande stickprovsinventering av skog och mark i Sverige. De insamlade uppgifterna används bland annat till att producera officiell statistik om Sveriges skogar. Riksskogstaxeringen är en del av program Skog inom SLU:s fortlöpande miljöanalys och utförs av SLU i Umeå.

Kontaktinformation
Per Nilsson, institutionen för skoglig resurshushållning, SLU i Umeå, tel 090-786 84 72.

Per.Nilsson@srh.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera