Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 september 2008

Ingen ökning av alkoholkonsumtionen trots ökad försäljning från Systembolaget

Alkoholkonsumtionen i Sverige ökade inte under första halvåret 2008 jämfört med motsvarande period 2007 trots att Systembolaget säljer mer. Huvudorsaken är att den illegala införseln (smugglingen) minskar. Det visar aktuella siffror från Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) vid Stockholms universitet som kartlägger svenskarnas alkoholvanor genom att intervjua 18 000 svenskar varje år.

– Vi ser en nedgång i smugglingen med drygt 30 procent under årets 6 första månader och orsaken är helt enkelt att allt färre svenskar uppger att de köper smugglad alkohol, säger Mats Ramstedt på SoRAD.

Andelen som rapporterade minst ett köp under de senaste 30 dagarna av ”alkoholdrycker som någon eller några personer fört in i Sverige i syfte att sälja det vidare för att tjäna pengar på det” minskade från 2,7 till 2,1 procent. Omsatt till antal personer i befolkningen skulle detta innebära en minskning från ca 200 000 köpare per månad till 160 000 köpare.

– Det är en oväntat stor nedgång som vi inte har någon entydig förklaring till, säger Mats Ramstedt.

Det rekordhöga bensinpriset kan förstås innebära att fler avstår från att göra inköpsresor med bil, något som också antyds i våra data. Att Systembolaget säljer mer kan också tolkas som att fler väljer att handla där istället för att köpa smugglad alkohol. Dessa faktorer har dock inte dämpat den legala resandeinförseln (införsel för eget bruk) som tillsammans med smugglingen står för 25 procent av all alkohol som dricks i Sverige idag. Det är lägre än toppåret 2004 då dessa delmängder stod för 34 procent men utgör fortfarande en betydande mängd alkohol. Slår man ihop skattningarna av legal och illegal införsel för första halvåret i år motsvarar det t.ex. all sprit och starköl som såldes på Systembolaget under samma period.

SoRADs siffror ger en annan bild än den som rapporterats i media tidigare i år, där smuggling och införsel ska ha ökat – bland annat uppgav Sprit & Vin leverantörsföreningen (SVL) att gränshandeln med sprit ökat med 15 procent under första kvartalet 2008.

– En svaghet med SVL:s data är att den endast mäter gränshandeln i Tyskland och Estland, och bortser från införsel från andra länder. Vi ser också ökningar i svenskarnas alkoholinköp från framförallt Tyskland, men det uppvägs av nedgångar i införsel från andra länder, säger Mats Ramstedt.

Även en kraftig ökning av polisanmälda fall av olovlig försäljning och innehav av alkohol under första halvåret 2008 har antagits bero på en faktisk ökning av smugglingen, något Mats Ramstedt ifrågasätter.

– Det är mer troligt att denna uppgång speglar en ökning av de polisiära insatserna mot illegal alkohol. Man kan inte utesluta att dessa till och med haft en dämpande effekt på handeln med smuggelalkohol på vissa håll, säger Mats Ramstedt.

SoRADs kartläggning är baserad både på försäljningsstatistik (registrerad alkoholkonsumtion) och självrapporterade uppgifter om resandeinförsel, smuggling och hemtillverkning (oregistrerad alkoholkonsumtion). Den förra har av naturliga skäl relativt hög tillförlitlighet medan de senare är mer osäkra, men eftersom frågorna ställs på ett likartat sätt varje månad (till 1 500 slumpmässigt utvalda svenskar) kan man dock anta att mätningarna fångar in förändringar.

Under de senaste 12 månaderna (juli 07 – juni 08) skattades den totala alkoholkonsumtionen till 9,65 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre vilket var endast obetydligt mindre än året innan (-1 procent). Resandeinförseln låg still på 1,8 liter medan smugglingen skattades till 0,6 liter, en minskning med 0,2 liter som främst berodde på minskad spritsmuggling. Hemtillverkning var oförändrad (0,2 liter) och Internet-köpen minskade från 0,3 till 0,2 liter. Sammantaget utgör dessa oregistrerade delmängder 28 procent av totalkonsumtionen och den registrerade konsumtionen som köps på Systembolaget, restauranger samt, gällande folköl, i livsmedelsbutiker, står således för 72 procent av totalkonsumtionen. Systembolagets andel uppgår till 56 procent. Vad gäller olika dryckessorter så minskade konsumtionen av både sprit och folköl med 8 procent, starkölskonsumtionen var oförändrad medan vin samt cider och blanddrycker ökade.

Uppgifterna finns på SoRADs hemsida www.sorad.su.se under News.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
Mats Ramstedt, SoRAD, tfn 08-16 34 08 mobil 070-266 96 24, e-post mats.ramstedt@sorad.su.se

För bild på Mats Ramstedt, se www.su.se/press under Pressbilder eller kontakta universitetets presstjänst, e-post press@su.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera