Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 september 2008

Effektivare tillverkning ger bättre tabletter

Bättre kunskaper om egenskaperna hos det pulver en tablett är gjord av ger bättre och säkrare tabletter. Tillsammans med bättre kunskaper om tänkbara tillverkningsprocesser kan också kostnaden sänkas för att utveckla och tillverka läkemedel. Josefina Nordström lägger fram sin avhandling om materialsnåla metoder och modeller vid Uppsala universitet.

Utformandet av det “paket” som levererar ett läkemedlet, exempelvis en tablett, kan bli en framtida flaskhals när det gäller att få fram nya läkemedel. Hur man på bästa sätt utformar de storskaliga tillverkningsprocesserna är en annan sådan potentiell flaskhals.

– Vi måste bli bättre på att förstå och ha kontroll över olika farmaceutiska processer för att kunna möta de ökande kraven på ett effektivare forsknings- och utvecklingsarbete, säger Josefina Nordström. Då kan vi tillverka läkemedel billigare och med en jämnare kvalitet. Det ger i sin tur billigare och säkrare läkemedel för användarna.

Josefina Nordström har vid Uppsala universitets institution för farmaci studerat materialsnåla metoder och modeller som läkemedelstillverkarna kan använda i sin “verktygslåda” för att bestämma tillverkningsegenskaper hos de material som ingår i tabletter. Hon föreslår också ett klassificeringssystem för pulvers komprimeringsegenskaper som kan underlätta tolkningen av resultat från de olika modeller som används för att beskriva komprimeringsegenskaperna. Dessa egenskaper är mycket viktiga för hur bra den slutliga produkten – tabletten – fungerar.

Större delen av alla läkemedel är tabletter. Många patienter upplever tabletter som ett bekvämt och lätthanterligt sätt att ta en medicin, och de lämpar sig bra för masstillverkning. Tabletter tillverkas genom att ett pulver hälls i en sluten volym som sedan trycks ihop till en tablett.

– Porositeten påverkar hur fort tabletten löser upp sig i magen, något som är viktigt för hur snabbt kroppen tar upp läkemedlet, säger Josefina Nordström. En tablett måste också hålla ihop tillräcklig bra för att inte gå sönder under produktion, paketering och transport, men ändå vara enkel för patienten att bryta sönder.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta Josefina Nordström på 018-471 45 50, 070-741 44 74 eller josefina.nordstrom@farmaci.uu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera