Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 september 2008

Storskaliga vågor i atmosfären påverkar väder och vind

I atmosfären förekommer storskaliga vågrörelser som påverkar väder och vind. Alla Belova, Institutet för rymdfysik och Umeå universitet, har med hjälp av satelliten Odin undersökt vad som utmärker den här typen av vågor. Hon presenterar resultaten i en doktorsavhandling.

De storskaliga vågrörelserna kallas planetära vågor och har en våglängd mellan 2 000 och 20 000 km. Planetära vågor påverkar till exempel temperatur, tryck, vindhastighet och ozonkoncentration. Det går att mäta förändringarna i atmosfärens parametrar när planetära vågor fortplantar sig genom atmosfären.

Planetära vågor påverkar atmosfärens cirkulation till exempel genom att det uppstår betydande lokala avvikelser från den annars jämna värmestrålningen mellan jord och sol. Dessa avvikelser har under vintern observerats på cirka 40 km höjd, d.v.s. i stratosfären, och under sommaren på närmare 80 km höjd, i den s.k. mesosfären. De planetära vågorna är fler på vintern än på sommaren, vilket bland annat ger upphov till att stratosfären värms upp.

I sin avhandling presenterar Alla Belova resultat som baseras huvudsakligen på mätningar gjorda med den avancerade radiometern på Odinsatelliten under åren 2002-2007. Odin är en satellit utvecklad av svenska Rymdbolaget på uppdrag av svenska Rymdstyrelsen tillsammans med de finska, kanadeniska och franska rymdstyrelserna. Den sköts upp den 20 februari 2001 och används än idag. Radiometern på Odin fångar upp radiosignaler med hög frekvens, signaler spom uppkommer på grund av exempelvis vatten, syrgas och ozon.

De huvudsakliga dataserier som Alla Belova har studerat är temperatur- och ozonprofiler upp till 68 km höjd. Hon använder dessa data för att uppskatta globala egenskaper för hur de planetära vågorna fortplantar sig i både horisontell och vertikal riktning. På höjder över 68 km har hon kompleterat Odins mätningar med data från markbaserade meteorradaranläggningar på norra halvklotet. Hon har också jämfört lokala ozonprofiler från den markbaserade radiometern vid IRF i Kiruna med globala mätningar av ozonkoncentrationen från Odin för att studera olika vågegenskaper.

Tisdagen den 30 september försvarar Alla Belova, Institutet för rymdfysik (IRF) och Umeå universitet, sin avhandling med titeln Studies of planetary waves in ozone and temperature fields as observed by the Odin satellite in 2002-2007.

Svensk titel: Studier av planetära vågor i ozon och temperatur från mätningar med satelliten Odin 2002-2007

Disputationen äger rum kl. 10.00 i aula på IRF, Kiruna.

Fakultetsopponent är Dr. Andrew Klekociuk, Australian Antarctic Division, Kingston,
Australia.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:
Alla Belova, tel. 0980-79104, e-post: allab@irf.se
Rick McGregor, informationsansvarig, IRF, tel. 0980-79178, rick.mcgregor@irf.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera