Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 september 2008

Ny modell ger effektivare samarbeten

Inger Dahlgren presenterar i sin avhandling en modell som kan ge bättre resultat i samarbetsprojekt. Modellen kan också spara pengar eftersom deltagarna i projekten tydligare vet vad alla inblandade ska göra. På så sätt används resurserna bättre, menar Inger Dahlgren som presenterar sin avhandling vid Uppsala universitet.

Inger Dahlgren har i sin avhandling utvecklat, testat och analyserat en metod för att utvärdera hur bra samarbetsprojekt mellan verksamheter och organisationer fungerar. Hon menar att många samarbetsprojekt med relativt små medel kan drivas betydligt effektivare om man innan projektet startar ser till att alla i projektet är medvetna och överens om mål, metoder och andra faktorer som påverkar genomförandet.

Som kliniskt verksam psykolog inom vården har hon i första hand haft samarbeten inom landstinget som målgrupp för modellen, men hon tror att den mycket väl kan tillämpas inom andra organisationer.

– Det är en pedagogisk modell och borde vara användbar generellt på samarbeten som behandling och undervisning, och överhuvud taget inom lärande organisationer där man tar fram nya idéer.

Inger Dahlgrens metod består av ett flödesschema för de tre grupper som hon ser som deltagare i projekten – målgruppen för projektet, personalen som genomför projektet, samt organisationen som personalen verkar i. Genom att sätta in projektets deltagare i modellens schema menar Inger Dahlgren att det blir mycket tydligare för ett projekts deltagare vilka projektets utmaningar och problem faktiskt är.

– Deltagarna i ett projekt kan ha helt olika uppfattning om exempelvis vilken målgrupp man egentligen vill nå, om vilka metoder man ska använda, lokaler eller utrustning man behöver. Vem har tolkningsföreträde? Sånt man borde tänkt på innan, men ofta inte gör. Man förutsätter omedvetet att alla tänker som en själv. Att förbättra medborgarnas hälsa kan för en person med en bakgrund vara att vaccinera alla som är över 65 mot influensa. För andra kan det vara att hjälpa barnfamiljer undvika att barn far illa.

Inger Dahlgren ger ett exempel från sin avhandling där primärvården och socialtjänsten gemensamt drev ett projekt som skulle hjälpa just barn som far illa.

– För primärvården var det självklart att man skulle sätta in åtgärder för att hjälpa föräldrar, alltså arbeta förebyggande, medan det för socialtjänsten var självklart att man skulle hjälpa de barn som redan mådde dåligt. Med så olika syn på vad man ska göra är det inte konstigt om ett sådant samarbete blir ofokuserat och inte leder till bästa resultat.

Ett annat tillämpningsområde Inger Dahlgren ser för sin metod är omorganiseringar och nedskärningar.

– Vid omorganisationer är det ganska vanligt att man fokuserar på några få saker och inte ser helheten, vad omorganisationen får för bredare konsekvenser. Vid nedskärningar skär ofta mer eller mindre godtyckligt, utan att i förväg försöka bedöma konsekvenserna och se vilken väg som ger bäst resultat.

Inger Dahlgren är född och uppvuxen i Hudiksvall, och är verksam vid Landstinget i Gävle.

För ytterligare information kontakta Inger Dahlgren på 026-605754, 070-5171848, eller inger.k.dahlgren@telia.com.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera