Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 september 2008

Kost i ettårsåldern viktig för hälsan senare i livet

De flesta barn i ettårsåldern äter för mycket mättat fett och många äter för lite fleromättat fett. Fyraåringar med högt BMI har ofta fått i sig för mycket protein ända sedan 1,5-årsåldern. Enligt dietist Inger Öhlund, Umeå universitet, kan dåliga matvanor tidigt i livet även påverka hälsan i vuxen ålder.

Hon har i sitt doktorsarbete följt barn från sex månader till fyra års ålder, och bland annat undersökt om det finns ett samband mellan barnens kost, blodfettsnivåer och Body Mass Index (BMI). Även uppgifter om föräldrars blodfetter och BMI har samlats in. I undersökningen studerades nästan 300 barn mellan 6 och 18 månaders ålder, och drygt hundra av dessa följdes upp när de var fyra år gamla.

Inger Öhlund konstaterar att det redan vid ett års ålder finns ett samband mellan kvaliteten på fettet i kosten och blodfettsnivåer. Mer fleromättat fett i maten leder till lägre nivåer av totalkolesterol i blodet, framförallt hos flickor. Däremot påverkas inte blodfetterna av den totala mängden fett i kosten. Hon noterar att nästan alla ettåringar äter för mycket mättat fett, och 30 procent får för lite fleromättat fett jämfört med aktuella rekommendationer.

Det finns ett samband mellan högre proteinintag och högre BMI vid fyra års ålder, och den enskilt största proteinkällan är mjölkprodukter. Något överraskande är att barn med högt BMI ofta har pappor med högt BMI. Ett högt värde som spädbarn betyder också ofta att BMI är högt vid fyra år. Risken för övervikt hos barn ökar alltså om BMI är högt under spädbarnsåret och pappan är överviktig.

Inger Öhlund menar att eftersom riskfaktorer för ohälsa både kan påvisas och därmed påverkas tidigt under barndomen, finns det stora möjligheter att förebygga ohälsa senare i livet. Dock behövs ytterligare och mer ingående studier.

I studien visar Inger Öhlund också att barn som regelbundet äter ost har mindre hål i tänderna jämfört med de som sällan eller aldrig äter ost.

Fredagen den 26 september försvarar Inger Öhlund, institutionen för kostvetenskap, sin avhandling Health implications of dietary intake in infancy and early childhood. Disputationen äger rum i sal Betula, Norrlands universitetssjukhus, byggnad 6 M, kl. 9.00. Fakultetsopponent är professor Inga Thorsdottir, Unit for Nutrition Research, University Hospital, Reykjavik.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Inger Öhlund,
institutionen för kostvetenskap,
Umeå universitet,
tel: 090-786 54 15, 076-810 0770
e-post: inger.ohlund@kost.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera