Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 september 2008

Urtida fiskar hade anlag för fingrar

Tetrapoderna, de första fyrbenta landdjuren, anses vara de första organismer som hade fingrar och tår. Forskare vid Uppsala universitet visar nu att det inte stämmer. Genom att använda medicinsk röntgen har de funnit anlag till fingrar i fenorna hos fossil från ”övergångsdjuret” Panderichthys, vilket tyder på anlagen för fingrar uppstod betydligt tidigare än man trott.

För 380 miljoner år sedan utvecklades våra fiskförfäder till de första fyrbenta djuren, tetrapoder. Dessa är förfäder till alla fåglar, däggdjur, kräldjur och groddjur. Eftersom ben och deras fingrar är så viktiga i evolution har forskarna länge funderat över om de uppstod för första gången hos tetrapoder, eller om de hade utvecklat från element som redan fanns hos deras fiskförfäder.

När gener som är nödvändiga för fenornas utveckling hos zebrafiskars (en strålfenig fisk som är en avlägsen släkt till kvastfeningfiskar) undersöktes och jämfördes med genen som styr benens utveckling hos mus, upptäckte forskarna att zebrafiskar saknade de genetiska mekanismer som är nödvändiga för utveckling av fingrar.

Därför drog man slutsatsen att fingrar uppstod hos tetrapoder. Denna bild fick stöd av att även fossilen Panderichthys, ett ”övergångsdjur” mellan fisk och tetrapod, verkade sakna fingeranlag i sina fenor.

I den aktuella studien har medicinsk röntgen (CT-scan) använts för att rekonstruera en tredimensionell bild av Panderichthys fenor.

Resultatet visar hittills oupptäckta element som utgör anlag för fingrar i fenorna. Liknande anlag har visats en gång tidigare, nämligen för två år sedan hos Tiktaaliks som är en mer tetrapodliknande grupp. Tillsammans med information om fenutveckling hos hajar, skedstör och australiska lungfiskar kan nu forskarna definitivt dra slutsatsen att fingrar inte var något nytt för tetrapoder.

– Detta var den avgörande pusselbiten som bekräftar att anlag för fingrar fanns redan hos tetrapodens förfäder, säger Catherine Boisvert.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Catherine Boisvert på +61 437 535 211 (OBS! Före kl 15.00, befinner sig i Australien), catherine.boisvert@ebc.uu.se eller Per Ahlberg, 018-471 26 41, per.ahlberg@ebc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera