Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 september 2008

Missbruk av anabola steroider kan ge beroende

Missbruk av anabola steroider kan ge samma typ av beroende som missbruk av andra droger. Det visar Carolina Birgner i sin avhandling . Hon visar också på en mekanism som kan förklara varför personer som missbrukar anabola steroider ofta blir våldsamma och att intag av anabola steroider kan påverka effekten av andra droger.

Anabola steroider används under kontrollerade former inom vården. Men de har nått sin största ryktbarhet utanför vården, huvudsakligen för att idrottare och kroppsbyggare använder de anabola steroiderna som ett sätt att öka sin muskelmassa.

Carolina Birgner har studerat vilka biokemiska effekter den anabola steroiden nandrolon har i hjärnan. Hon har särskilt studerat hur den påverkar signalsubstanserna dopamin som är inblandat i drogberoende, och serotonin, som påverkar impulsivitet och aggressivitet.

Carolina Birgner har konstaterat att långtidseffekten av nandrolon är att dopaminnivåerna sjunker i hjärnan. Dopamin är förknippat med de symptom som uppträder under ett drogberoende.

– Därför är det sannolikt att även nandrolon är beroendeframkallande, säger Carolina Birgner.

De flesta beroendeframkallande drogerna höjer tillfälligt nivåerna av dopamin i hjärnan. Om hjärnan utsätts för detta ofta och under en länge tid så kommer dopaminnivån istället att sjunka under det normala. Det har därför föreslagits att steroider kan fungera som inkörsport till annat missbruk. Den sänkta dopaminaktiviteten som nandrolon orsakar kan vara en drivkraft till att självmedicinera med andra droger som tillfälligt höjer nivåerna av dopamin, som exempelvis amfetamin.
Carolina Birgner konstaterar även att intaget av nandrolon påverkar effekterna av andra droger. I sin avhandling har hon sett att nandrolon minskar effekterna av just amfetamin.

– Den anabola steroiden påverkar dopaminsystemet så att effekten inte blir den förväntade när man tar en annan drog, säger Carolina Birgner.

Effekterna för dem som missbrukar anabola steroider är till en början positiva, med ökad muskelmassa och ökat välbefinnande. Så småningom brukar en rad biverkningar uppträda. Det är vanligt att biverkningarna leder till missbruk av andra läkemedelssubstanser och illegala droger.

Den andra signalsubstansen Carolina Birgner studerat är serotonin, som dämpar impulsivitet och aggressivt beteende.

– Jag har observerat lägre aktivitet av enzymet monoaminoxidas i hjärnan efter intag av nandrolon, samt identifierat en mekanism i transporten av serotonin som kan göra att serotoninsignalen blir svagare än normalt. En möjlig konsekvens av detta är aggressivitet och sämre impulskontroll. Man har exempelvis observerat låga nivåer av monoaminoxidas i blodet på interner dömda för våldsbrott och hos impulsiva personlighetstyper.

Resultaten kan ge läkare och andra vårdgivare ytterligare ett verktyg för att förstå hur missbruk av anabola steroider påverkar människor.

Nandrolon och andra anabola steroider är syntetiska varianter av det manliga könshormonet testosteron och används inom vården för att det är effektivt att hjälpa kroppen att bygga upp vävnader. Man använder bland annat anabola steroider för att behandla benskörhet hos kvinnor i klimakteriet, för vissa typer av blodbrist som beror på att benmärgen inte kan tillverka tillräckligt med blodkroppar (aplastisk anemi), samt för att behandla svåra brännskador och andra stora vävnadsskador.

Nandrolon är idag den enda anabola steroiden som i Sverige är godkänd som läkemedel för människor.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta Carolina Birgner på telefon 0706-36 59 79 eller e-post Carolina.Birgner@farmbio.uu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera