Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 september 2008

Koreograferade molekyler bildar skilda nervsystem

Precis samma signalmolekyler styr utvecklingen av de centrala och perifera nervsystemen, däremot skiljer sig mekanismerna åt. Det visar Cédric Patthey i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 26 september.

Målet med studierna har varit att klarlägga vilka signalmolekyler som är inblandade i den tidiga fosterutvecklingen av de celler som skall ge upphov till det perifera nervsystemet samt i bildandet av de celler som blir ”isthmus”. Den senare är under fostertiden en viktig signaleringsregion i mellersta delen av hjärnan. Den reglerar bildandet av viktiga celltyper i hjärnstammen, t.ex. de dopamin-producerande celler som är skadade vid Parkinsons sjukdom.

Centrala nervsystemet består av hjärnan och ryggmärgen. Perifera nervsystemet består av sinnesorganen som ger oss information om omvärlden samt de nervceller som skickar denna information till det centrala nervsystemet. Perifera nervsystemet innefattar också det autonoma (självständiga) nervsystem som styr grundfunktioner hos olika organ, t.ex. hjärta och mage.

Avhandlingen visar hur det centrala och perifera nervsystemet utvecklas under embryoperioden samt hur samspelet mellan de olika signalerna ser ut och vid vilka tidpunkter de är nödvändiga för bildande av nervsystemets celler.

Anläggandet av det perifera nervsystemet styrs av en nyupptäckt mekanism som innefattar återkommande bruk av signalmolekylerna Wnt och BMP. Upptäckten att tidsordningen mellan olika signaler avgör celldifferentieringen har stor principiell betydelse för förståelsen av hur olika organ bildas under fostertiden. Avhandlingen visar också att Wnt och FGF är de signalmolekyler som styr bildandet av isthmus.

Fredagen den 26 september försvarar Cédric Patthey, Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM), Umeå universitet, sin avhandling med titeln Induction of the Istmic Organizer and Specification of Neural Crest Cells.
Disputationen äger rum kl. 09.00 i Major Groove, by. 6L, NUS.
Fakultetsopponent är dr Corinne Houart, Medical Research Council Centre for Developmental Neurobiology, Kings College, London, UK.

Kontaktinformation
Cédric Patthey, som är uppväxt i Romandiet (fransktalande Schweiz), kom 2003 till Umeå för att doktorera i cell- och molekylärbiologi.
Han kan nås på tel. 090-785 44 23, e-post cedric.patthey@ucmm.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera