Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 september 2008

Yrkesverksamma lärare inga förebilder för lärarstudenter

Lärarstudenter på tidig praktik ser inte de verksamma lärarna ute i skolorna som förebilder. Det framgår av en ny avhandling vid Göteborgs universitet. Studenterna har inte heller med sig några användbara teorier eller strategier för att förstå de nya erfarenheter de får under sin praktik, säger Susanne Gustavsson som själv är lärarutbildare.

Susanne Gustavsson konstaterar att lärarstudenterna ofta saknar ord och verktyg för att förstå och tolka de nya erfarenheter de får i den så kallade verksamhetsförlagda utbildningen.

Avhandlingen baseras på intervjuer och på vad lärarstudenterna diskuterar under seminarier under det första året på utbildningen.

Susanne Gustavsson kan se att studenterna under praktiktiden inte förmår ta tillvara verksamma lärares beprövade erfarenhet.

Ett skäl anser hon vara att både lärarutbildningen och läraryrket står inför förändrade och förnyade villkor, något studenterna är medvetna om.

– Det kan bidra till att studenterna kritiserar de handledande lärarna och deras yrkespraktik.
Ett annat skäl kan vara att studenterna samtalar för lite med handledarna ute på praktiken.

– Studenterna ser på och är med men det finns för lite samtal med förklaringar och ”runtomkring-prat”. De yrkesverksamma lärarna förefaller ta ett steg tillbaka och inte se sig själva som värdefulla nog, säger hon.

Budskapet i utbildningen är att studenterna ska bli reflekterande praktiker.

– Det kan leda till att studenterna inte tar tillvara lärares erfarenheter och att de gör egna ställningstaganden. Jag menar att studenterna behöver ändamålsenliga verktyg och en dialog med yrkespraktikens lärare.

Susanne Gustavsson är gymnasielärare i grunden och är dessutom sedan år 2000 verksam som lärarutbildare vid Högskolan i Skövde.

Kontaktinformation
Susanne Gustavsson lägger fram sin avhandling ”Motstånd och mening. Innebörd i blivande lärares seminariesamtal” vid institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet, fredag den 19 sep kl 13.15.
Disputationen hålls i sal D107, Högskolan i Skövde.
Kontakt: susanne.gustavsson@his.se, 0500-448231, 0708-236891.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera