Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 september 2008

Studie öppnar för senare behandling av akut stroke

Det tidsspann inom vilket behandling av akut blodproppsorsakad stroke bör sättas in kan förlängas, visar en studie från Karolinska Institutet. Resultaten kan leda till att fler strokedrabbade får en effektiv och säker behandling.

Vid akut blodproppsorsakad stroke bör behandling med blodproppslösande medel, så kallad trombolysbehandling, inledas så tidigt som möjligt. Skälet är att behandlingen annars riskerar att göra mer skada än nytta eftersom den medför ökad risk för blödningar. Enligt rådande praxis ges trombolysbehandling endast till patienter som når sjukhuset inom tre timmar efter strokens inträffande.

Men nu visar en internationell studie, ledd av professor Nils Wahlgren vid Karolinska Institutet, att det är säkert att behandla även senare, upp till 4,5 timmar efter insjuknandet.

Forskarna har jämfört 11 865 patienter som behandlats inom 3 timmar efter insjuknandet med 664 patienter som av olika anledningar har behandlats senare, i tidsintervallet 3 till 4,5 timmar efter insjuknandet. Resultaten visar att risken för blödningskomplikationer och död inte var signifikant högre vid behandling i det senare tidsintervallet. Inte heller andelen patienter som tre månader efter stroken hade nedsatt förmåga till vardagsaktiviteter skiljer sig mellan de två grupperna.

– De data vi nu publicerar kommer att öppna för att betydligt fler patienter kommer att få tillgång till trombolysbehandling. Det är viktigt både för att reducera individens lidande och för att minska samhällets kostnader för stroke, säger Nils Wahlgren.

Vid en konferens 16-18 november i Stockholm, Karolinska Stroke Update, kommer en eventuell ändring av de europeiska riktlinjerna för strokebehandling att diskuteras. Då kommer också resultaten av en ännu inte redovisad randomiserad studie, i vilken Nils Wahlgren också deltagit i ledningen, att vägas in.

Publikation: Nils Wahlgren, Niaz Ahmed, Antoni Dávalos, Werner Hacke, Mónica Millán, Keith Muir, Risto O Roine, Danilo Toni, Kennedy R Lees, for the SITS investigators, ‘Thrombolysis with alteplase 3-4.5 h after acute ischaemic stroke: an observational study’, Lancet 16 september 2006


För mer information:

Professor Nils Wahlgren
Arbete: 08-517 756 00
Mobile: 070-484 14 99
E-post: nils.wahlgren@karolinska.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Arbete: 08-524 838 95
Mobil: 070-224 38 95

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och samverkan medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera