Tema

Ny fjäril minerar kastanjens blad

En för Sverige ny skadeinsekt är kastanjemalen, Cameraria ohridella. Den har på drygt 20 år spridit sig från Balkanhalvön och finns idag i större delen av Europa. År 2003 observerades kastanjemalen för första gången i Skåne.

Kastanjemalens larver minerar hästkastanjens blad, som får stora bruna fläckar. Vid stora angrepp blir lövverket brunt redan under sommaren och träden avlövas i förtid. Ju fler generationer kastanjemalen hinner med per säsong, desto större blir angreppen. Generationstiden är starkt förknippad med temperaturen. I södra Europa kan C. ohridella ha upp till fem generationer per säsong.

Forskare vid SLU i Alnarp följer nu kastanjemalens spridning norrut genom fällfångster på olika orter. Under 2007 hittades den på flera nya lokaler längre norrut i landet, t.ex. i Norrköping. Under 2006 och 2007 har kastanjemalen utvecklat tre generationer per säsong i Skåne.

Man kommer också att följa insektens livscykel längre norrut i landet. Övervintringen norrut tycks inte vara något problem, eftersom kastanjemalen under övervintringen i bladen tål så låga temperaturer som -23 grader C.

Forskarna undersöker också vilka naturliga fiender som kastanjemalen har i Sverige och jämför med hur det ser ut på andra ställen i Europa. Det är viktigt att tidigt observera förändringar i skadegörarnas beteende och biologi för att kunna möta nya hot mot våra kulturväxter.

Kontaktinformation
Elisabeth Kärnestam

Elisabeth.Karnestam@ltj.slu.se

Birgitta Rämert

Birgitta.Ramert@ltj.slu.se

Område växtskyddsbiologi, SLU i Alnarp

Ny fjäril minerar kastanjens blad

 lästid ~ 1 min