Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 september 2008

Kulturella skillnader en bra grund för kreativa lösningar

Kulturella skillnader kan vara upphov till både möjligheter och motsättningar. Men de är en tillgång om dess inneboende spänningar används på ett bra sätt. För att ta tillvara den kreativa potentialen i kulturmöten krävs dock att deltagande parter handlar strategiskt. Då kan också motsättningar undvikas.

Kris och instabilitet är en viktig förutsättning för att kulturmötens kreativa möjligheter ska kunna tas tillvara. Intresset att aktivt ingå i relationer med människor som har en annan kulturell bakgrund blir aktuellt först när behovet av att förändra etablerade beteendemönster upplevs som nödvändigt. Då uppfattas kulturskillnader som en möjlighet och parterna i kulturmöten agerar innovativt. Resultatet blir nya kulturmönster och gränser som värnar balansen trots de kulturella skillnaderna. Det kommer fram i en avhandling vid Mittuniversitetet.

– Spänningar finns där kulturella skillnader finns och den kraft som uppstår behöver kanaliseras säger Anita Cvetkovic´. Men det kräver att människor uppfattar kultur som en möjlighet och att de med dessa ny vunna resurser handlar på ett sätt som utökar deras handlingsutrymme. Då leder det till positiva effekter på sikt.

Hennes avhandling fokuserar på kulturmötens kreativa aspekter i specifika fall som ägt rum i Norrlands inland. Där har deltagande parter avsiktligt valt att med hjälp av främmande kulturella inslag söka nya möjligheter. Hur de lyckas kringgå kulturmötenas motsättningar och överbrygga den kulturella distansen är ett huvudtema i avhandlingen.

Två mönster kan urskiljas vid hantering av kulturella motsättningar. Dessa är strategier inom grupper och strategier mellan grupper. De första syftar till att uppnå en relativ homogenisering bland de konkurrerande grupperna inom de områden som ingår i kulturmötena.

Mellangruppsstrategier visar på hur deltagarna gör för att hantera uppfattade olikheter och organisera de kulturella element som finns på ett meningsfullt sätt.

Anita Cvetkovic´disputerar med avhandlingen ”Kulturmöte i gränslandet mellan motsättningar och möjligheter – strategier för att tillvarata kulturmötens kreativa potential” i Östersund den 19 september.

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till:
Anita Cvetkovic´, telefon 063-16 53 97 eller E-post anita.cvetkovic@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera