Artikel från Skogforsk

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 september 2008

Dåliga vägar kostar skogsnäringen drygt en halv miljard

Ca 550 miljoner kronor per år. Så mycket kostar de dåliga vägarna skogsnäringen varje år. En siffra som med ökande avverkningsvolymer kommer att stiga till 650 miljoner kronor. Det visar en rapport från Skogforsk, framtagen på uppdrag av Vägverket, LRF Skogsägarna och Skogsindustrierna.

– Skogsnäringen är helt beroende av att det statliga vägnätet har en tillräcklig bärighet för att klara virkestransporter under tjällossningar och kraftiga regn. Tillgängligheten till råvara minskar och kostnaderna ökar rejält när skogstransporterna inte kan ta sig fram på vägarna. I dag kostar den bristande bärigheten mellan 510 och 590 miljoner kronor per år, säger Gert Andersson, Skogforsk.

Främst beror kostnaderna på att industrin måste bygga upp större lager för att klara försörjningen när bärigheten är begränsad och på längre tranporter när vissa vägar är avstängda.
– Kostnaderna kan också komma att öka ytterligare med de kraftigt ökade uttagen av biobränsle som planeras och ett förändrat klimat med mer regn och fler tjällossningsperioder, säger Gert Andersson.

Fakta

* Under tjällossning och regniga höstar minskar bärigheten på våra vägar. Det leder till att vissa vägavsnitt inte klarar tunga transporter alls, medan andra riskerar att bli kraftigt skadade.

* Så fort en skada uppstår eller befaras uppstå måste transporten avbrytas, viktbegränsningar sättas in eller vägen stängas av helt.

* Bristande bärighet förorsakar stora problem för skogsnäringen, eftersom man är beroende av en kontinuerlig försörjning av råvara med hög kvalitet och att rätt sortiment av råvara når avsedd mottagare.

Läs mer i rapporten Vägstandardens inverkan på skogsnäringens transportarbete, som finns att hämta på www.skogforsk.se.

Kontaktinformation
Kontakt
Gert Andersson, Skogforsk. Tel: 018-18 85 67, 070-318 85 67
Anna Franck, pressansvarig Skogforsk. Tel: 018-18 85 88, 076-128 85 88

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera