Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 september 2008

Contortatall klarade sydlig Gremmeniella bättre

Gremmeniella är en skadesvamp som gör stor skada på barrskog i hela Sverige.

År 2001 infekterades 500 000 hektar talldominerad skog av den mer sydliga av våra två typer av Gremmeniella abietina, den så kallade ltt (”large tree type”). Detta medförde att stora arealer medelålders tallskog fick avverkas eller gallras i förtid.

Andreas Bernhold vid SLU i Umeå har visat att ltt-typen av svampen kan fortplanta sig i det kvarliggande riset i minst halvtannat år efter en sanerande avverkning. Han rekommenderar därför en hyggesvila på minst två år. Om man ändå vill plantera direkt efter avverkningen kan man minska andelen skadade plantor med upp till 50 procent genom att ta bort avverkningsriset först.

Andreas Bernhold visade också att den från Nordamerika introducerade contortatallen (Pinus contorta) verkar vara mer motståndskraftig mot ltt-typen av Gremmeniella än inhemsk tall (P. sylvestris). Plantor av de båda tallarterna sattes i luckor i en svårt infekterad medelålders tallskog. 45 procent av P. contorta och 32 procent av P. sylvestris infekterades. Detta till trots överlevde fler contortaplantor och skadorna var mindre allvarliga än på den inhemska tallen. Det pekar på att P. contorta är mer motståndskraftig mot ltt-typen än P. sylvestris. Stt-typen (”small tree type”) av Gremmeniella var aktuell under 1980-talet och då gällde det motsatta – contortan skadades svårare än vanlig tall.

Återhämtad contortaplanta med nya skott
http://www2.slu.se/forskning/2008/notiser/notiserbilder/LTTGremmeniellaP.contorta.jpg  

Allvarligare skadad vanlig tall
http://www2.slu.se/forskning/2008/notiser/notiserbilder/LTTGremmeniellaP.sylvestris.jpg

Foto: Andreas Bernhold

Kontaktinformation
Andreas.Bernhold@ssko.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera