Artikel från IFAU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 september 2008

Ökade statsbidrag ger inte fler anställda inom kommunens kärnverksamheter

Kommunerna använder inte ökade statsbidrag för att anställa fler inom barnomsorg, skola och äldreomsorg. Bidragsökningarna används i stället till att anställa fler lägre tjänstemän inom kommunal administration.

I en ny rapport från IFAU studeras hur antalet anställda i kommunerna påverkas av höjningar i det generella statsbidraget. Resultaten visar att då statsbidraget ökar med 100 kronor per kommuninvånare – vilket motsvarar 6–7 procents ökade bidrag för en genomsnittskommun – så påverkas inte antalet anställda inom barnomsorg, skola och äldreomsorg. Däremot ökar antalet lägre tjänstemän inom den kommunala administrationen med 1,5 procent.

Rapporten jämför kommuner som fått ökade statsbidrag eftersom de haft en befolkningsminskning på över två procent de senaste tio åren med kommuner som ligger precis under gränsen och inte fått ökade statsbidrag. På så sätt kan man ta hänsyn till bakomliggande faktorer som påverkar såväl statsbidrag som sysselsättning. Genom att jämföra kommuner som har fått extra statsbidrag med dem som inte har fått det kan vi uttala oss om vilka effekter generella statsbidrag har på sysselsättningen i kommunen. Totalt studeras 279 kommuner under 1996–2004.

20 procent av alla anställda i Sverige är anställda av kommunerna, vilket gör dessa till mycket viktiga arbetsgivare. Mer än 2/3 av kommunens personal är anställda inom barnomsorg, skola och äldreomsorg. För de kommuner som fick ta del av bidraget utgjorde det i genomsnitt 18 procent av det totala kostnadsutjämningsbidraget, vilket i sin tur utgjorde kring 20 procent av det totala statsbidraget. Kommunerna som fick extra statsbidrag är spridda i hela Sverige, även om flertalet ligger i norra Sverige.

IFAU-rapport 2008:14 ”Hur fördelas ökade generella statsbidrag mellan personal i olika kommunala sektorer?” bygger på IFAU Working paper 2008:17.

Bägge är skrivna av Matz Dahlberg, Heléne Lundqvist och Eva Mörk, IFAU och Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Kontaktinformation
Om du vill veta mer kontakta Matz Dahlberg, tel. 018-471 70 91, e-post: Matz.Dahlberg@nek.uu.se eller Eva Mörk, tel 018-471 70 72, mobil 070-237 67 00, e-post: Eva.Mork@ifau.uu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera