Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 september 2008

Dyrbar tomografiundersökning förändrar inte behandlingen

För patienter som lider av smärta från käkleden och blir undersökta med magnetresonanstomografi, så kallad MRT, leder undersökningen sällan till en förändring av behandlingen. Det visar en ny avhandling från Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola.

– MRT kan ge en tydligare diagnos, men det förändrar sannolikt inte patientens behandling, säger tandläkaren och forskaren Napat Limchaichana.

Hon har disputerat på avhandlingen “Magnetic Resonance Imaging In Patients With Temporomandibular Disorders And Pain” på Odontologiska fakulteten (Tandvårdshögskolan) i Malmö.

Magnetresonanstomografi, MRT, är en avancerad och dyrbar undersökning som gör det möjligt att få fram detaljerade bilder av människokroppen. Metoden har varit i bruk sedan 1970-talet och används bland annat för att avbilda käkleden hos patienter med smärta orsakad av så kallad temporomandibulär dysfunktion, TMD.

Det beräknas att cirka tio procent av den vuxna befolkningen i Sverige lider av TMD. Av dem undersöks ett fåtal med MRT varje år och väntetiderna kan variera från en till flera månader. Men för en stor majoritet av patienterna är undersökningen onödig eftersom svaret från den inte förändrar deras behandling.
– Svaret ger tandläkarna möjlighet att ställa en säkrare diagnos, men för patienterna förändrar det sällan något, säger Napat Limchaichana.

Det finns inte heller någon anledning att vänta på ett MRT-svar innan behandlingen startar menar Napat Limchaichana.
– Jag har i mina studier funnit att man kan börja behandla patienten direkt och att MRT bara behöver användas som ett komplement till diagnostiken om behandlingen inte har effekt, säger hon.

Till vanliga behandlingsmetoder för patienter med TMD hör rörelseträning, bettskenor, smärtlindrande mediciner och kognitiv beteendeterapi. Bettskenor anses exempelvis förändra läget av patientens käkledshuvud vilket minskar smärtan. Men när Napat Limchaichana undersökte 48 patienter med MRT efter 10 veckors behandling med bettskena upptäcktes inga förändringar av käkledshuvudets läge jämfört med före behandlingen. Trots det angav 56 % av patienterna en smärtreduktion med minst 30 procent efter sex veckors behandling.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Napat Limchaichana på telefon 040-665 84 09 eller via e-post, napat.limchaichana@mah.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera