Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 september 2008

Många humanister och samhällsvetare bland avancerade IT-användare

Det är inte längre framför allt tekniskt intresserade unga män som driver utvecklingen på Internet. Inom vissa områden är tjejer, humanister och samhällsvetare lika aktiva och pådrivande. Det visar resultaten av en ny studie av studenters och forskares Internetanvändning.

För fem år sedan genomförde universitetsdatanätet SUNET en undersökning av studenters och forskares Internetanvändning och visade att utvecklingen drevs av de mest aktiva användarna – män inom teknik och naturvetenskap. 2007 gjordes en uppföljande studie och denna gång är bilden en helt annan. På flera av de viktigaste interaktiva företeelserna på Internet har mans- och teknikerdominansen försvunnit.

– Nu är det tjejer från humaniora och samhällsvetenskap som dominerar vissa områden. När det gäller nätgemenskaper och bloggar hör humanister till de mest aktiva användarna, säger Håkan Selg, vid NITA.

Att fråga just studenter ger en bild av framtiden, menar Håkan Selg, eftersom de tillhör de mest avancerade användarna.

– Det stora intresset för social mjukvara som kommer fram i studien är till exempel något som kan lära både myndigheter och företag något om hur man samspelar med sin omvärld., säger han.

Undersökningen visar att 64 procent av de tillfrågade regelbundet besöker en eller flera nätgemenskaper. Populärast är Facebook och YouTube. Kvinnorna har en bredare repertoar, dvs besöker regelbundet fler än tre gemenskaper. Både kvinnor och män – från alla ämnesområden – bidrar också med eget innehåll av typ text, bild och musik. Den tidigare dominansen av manliga tekniker är här helt försvunnen. Uppladdning av fotografier domineras av kvinnor. När det gäller innehåll till dataspel, programvara och film är intresset lägre och kommer fortfarande framför allt från manliga tekniker.

Liksom i förra undersökningen finns en tydlig åldersgräns, nu ligger den kring cirka 35 år.

Yngre är generellt mer aktiva på Internet än äldre. Hälften av alla studenter/doktorander läser regelbundet bloggar, oftast fler än en, medan endast 25 procent av lärarna/forskarna gör det.

Mönstret är detsamma när det gäller att själv bidra med kommentarer eller inlägg. Här är kvinnorna något mer aktiva än männen. 10 procent drev också en egen blogg, här tillhörde humanister de mer aktiva. Detta betyder att de finns uppskattningsvis 26 000 bloggar bara bland universitetsanknutna!

Man har också undersökt hur vanligt det är att använda eller vara med och bygga upp öppna databaser, t ex uppslagsverk som Wikipedia, kataloger, handböcker eller nyhetsportaler. 90 procent av de tillfrågade uppger att de använder Wikipedia, varav män är aktiva. När det gäller handböcker, t ex Resedagboken.se, dominerar istället kvinnorna. 15 procent har bidragit med eget innehåll till öppna databaser, fler män än kvinnor.

Liksom vid förra undersökningen är de mest aktiva användarna av interaktiva tillämpningar på Internet också de som fildelar mest.

– Det är den klart starkaste kopplingen i hela undersökningen. Materialet ger en bild av att fildelning spelar en avgörande roll när användarna börjar tillägna sig interaktiva tillämpningar på Internet. Det tycks ha en tydligt social roll, man byter material med varandra, säger Håkan Selg.

Projektet, InternetExplorers, har genomförts av nationellt IT-användarcentrum NITA vid Uppsala universitet, finansierat av VINNOVA. Studien genomfördes under hösten 2007 vid 32 svenska universitet och högskolor.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta projektledare Håkan Selg, 070-630 00 85, selg@nita.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera