Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 augusti 2008

Mer mat med mindre vatten – Formas ger ut fjärde vattenboken under World Water Week

Vatten är en förutsättning för all matproduktion. Därför behöver vi hushålla med knappa vattenresurser. Problemen måste angripas på bred front och med en blandning av små- och storskaliga lösningar. Flera åtgärder kräver politiska beslut och internationella förhandlingar. Och här kan forskningen ge vägledning i viktiga försörjnings- och rättvisefrågor som världen står inför. I Water for Food, Formas fjärde bok om vatten, visar forskare hur vi löser vattenproblematiken i världen.

– En växande världsbefolkning, klimathotet, och en ökad satsning på bioenergi från jordbruksmark påverkar kraftigt tillgången på mat och vatten i världen. Situationen är allvarlig, men forskningen visar att det finns lösningar, säger Rolf Annerberg, generaldirektör på Forskningsrådet Formas.

Mera vegetabilier och mindre kött
Ett grundläggande problem rör prioriteringar. Om vattenresurserna används som de gör nu, med en ökad urbanisering i världen, en allt intensivare köttkonsumtion och satsningar på bioenergi, förvärras problemen. Om arealer för köttproduktion istället avsätts för ökad produktion av vegetabilier skapas utrymme också för energigrödor. Den ökande bioenergiproduktionen kan dessutom användas till positiva insatser för ekosystemen., Rätt placerade kan odlingsytorna möjliggöra bortfiltrering av föroreningar eller fungera som ett hinder mot erosion.

Minska slöseriet
Vattenhushållningen kan effektiviseras. Regnvattnet kan tillvaratas bättre, som visats på många håll i t.ex. Indien. I fattiga områden av världen går dessutom mat, och därmed indirekt också vattenresurser, till spillo genom förluster vid lagring och transport på grund av brist på exempelvis kylanläggningar eller transportmedel. I rikare delar av världen kastas cirka en fjärdedel av all mat bort för att vi köper för mycket.

Genom att beräkna vattenproduktiviteten, dvs. hur mycket skörd som erhålls vid olika bevattningsmodeller, går det att effektivisera vattenanvändningen. Nationers vattenbudgetar och indirekta handel med vatten i form av jordbruksprodukter kan uppskattas genom att beräkna water footprints. Detta är ett mått på det ekologiska vattenavtrycket, det vill säga den totala vattenmängd som krävs för att ta fram jordbruksprodukter i olika delar av produktionskedjan, både vattnet i produkterna och det som använts vid odlingen i ursprungslandet.

Bättre vattenplanering och dränering
Med klimatförändringarna förutspås ökade kraftiga skyfall i delar av världen som leder till ökad erosion av jordbruksmarken. Marken försämras också av näringsläckage och av föroreningar från salt och mineraler på grund av bristande dränering eller dålig vattenplanering.

Vattensnål odlingsteknik och nya rissorter
Nya brukningsmetoder eller genetiskt förbättrade grödor kan visa sig avgörande för att klara det torrare klimat som väntas i stora delar av världen. Intressanta exempel finns i utvecklingen av nya rissorter och vattensnål odlingsteknik, som utvecklats speciellt för afrikanska och asiatiska förhållanden, eller de nyligen framtagna majssorterna som nu odlas på försök.

”Water for Food” är Formas fjärde bok om vatten och lanseras i samband med World Water Week 17-23 augusti i Stockholm. De tre tidigare utgivna böckerna inom området är ”Dams under Debate” från 2006, ”Groundwater under threat” från år 2005 samt ”Water research – what’s next?” från år 2004 .

Boken kostar 100 kronor inkl moms och kan beställas via Formas nätbokhandel www.formas.se eller från Kundtjänst Formas, tel 08-690 9522, fax 08-690 9550, e-post: formas.ldi@liber.se. Recensionsexemplar kan beställas från Formas, lena.jansson@formas.se , tel 08-775 4065.

Pressbilder finns att ladda ner. http://www.formas.se/formas_templates/PageListing.aspx?id=2247

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Jonas Förare, jonas.forare@formas.se 08-775 40 04, 070-553 40 04, Emilie.von.Essen, emilie.von.essen@formas.se, 08-775 40 08, 0733-50 31 61

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera