Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 juli 2008

Ny upptäckt kan ge vaccin mot hjärt-kärlsjukdom

Låga nivåer av naturligt förekommande antikroppar kan innebära ökad risk att utveckla hjärt-kärlsjukdom, särskilt stroke hos män. Den här upptäckten som publiceras i vetenskapstidskriften Atherosclerosis har nu resulterat i försök att ta fram ett vaccin mot hjärt-kärlsjukdom.

Åderförkalkning är en inflammatorisk sjukdom, där blodkärlens väggar förtjockas och blir mindre rörliga. Det kan orsaka blodpropp och andra hjärt-kärlsjukdomar. Man vet inte exakt vad som orsakar åderförkalkning, men immunsystemet spelar troligen en viktig roll. Forskarna misstänker att olika oxiderade former av det så kallade dåliga kolesterolet, LDL (low-density lipoprotein), bidrar till utvecklingen av sjukdomen. Nu har en forskargrupp från Karolinska Institutet visat, i samarbete med Lunds universitet, att en viss typ av naturligt förekommande antikroppar, anti-PC, som riktar sig mot LDL-molekylens fettdel spelar en viktig roll för uppkomsten av hjärt-kärlsjukdom. Fynden visar att individer som har låga nivåer av anti-PC har ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Risken är speciellt hög hos män som utvecklar stroke, med en nära nog fyrfaldig riskökning.

Denna nyupptäckta riskfaktor, låga nivåer av anti-PC, är oberoende av tidigare kända riskfaktorer som högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes och rökning.

– Våra fynd talar för att anti-PC kan användas som ett komplement till de traditionella riskfaktorerna för att förbättra diagnos och behandling. Dessutom utvecklar vi för närvarande anti-PC som ett vaccin mot åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdom, säger professor Johan Frostegård som har lett studien.

Studien baseras på data från 349 personer som någon gång under en 12-årsperiod har drabbats av hjärtinfarkt eller stroke och 693 individer utan symtom på hjärt-kärlsjukdom. Forskningen är genomförd inom ramen för EU-konsortiet CVDIMMUNE, http://www.cvdimmune.com/, som leds av Johan Frostegård vid Karolinska Institutet.

Publikation:
“Low levels of IgM antibodies against phosphorylcholine – a potential risk marker for ischemic stroke in men.” Beatrice Sjöberg, Jun Su, Ingrid Dahlbom, Hans Grönlund, Max Wikström, Bo Hedblad, Göran Berglund, Ulf de Faire and Johan Frostegård. Atherosclerosis 2008, in press, accepted manuscript, available online 19 July 2008.


Pressbild: http://ki.se/pressbilder

För mer information, kontakta:
Professor Johan Frostegård
Institutionen för medicin, Huddinge
Tel: 08-585 897 87
Mobil: 070-735 23 82
E-post: Johan.Frostegard@ki.se

Pressekreterare Sabina Bossi
Tel: 08-524 860 66
Mobil: 070-614 60 66
E-post: sabina.bossi@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och samverkan bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera