Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 juli 2008

Aktiv livsstil bakom massajers skydd mot hjärt-kärlsjukdom

[Euroscience Open Forum 2008-07-18] Forskare har länge förbryllats över hur massajer kan undkomma hjärt-kärlsjukdom trots att deras kost är mycket rik på animaliskt fett. Nu visar en studie från det svenska medicinska universitetet Karolinska Institutet att hemligheten kan ligga i ett flitigt promenerande.

Det finns starka bevis för att ett stort intag av mättade animaliska fetter medför en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Många forskare har därför förvånats över att massajer som lever som nomader i Kenya och Tanzania mycket sällan drabbas av hjärt-kärlsjukdom, trots att deras kost är mycket rik på animaliska fetter och fattig på kolhydrater.

Detta faktum, som har varit känt för forskare i 40 års tid, har lett till spekulationer om att massajerna är genetiskt skyddade mot hjärt-kärlsjukdom. Nu talar en unik studie, utförd av forskaren Julia Mbalilaki i samarbete med forskare från Norge och Tanzania, för att förklaringen snarare ligger i massajernas aktiva livsstil.

Resultaten bygger på undersökningar av livsstil, kost och riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom hos 985 medelålders män och kvinnor i Tanzania, varav 130 var massajer, 371 bönder och 484 storstadsbor. I linje med tidigare studier visar resultaten att massajernas kost var rikare på animaliskt fett jämfört med böndernas och stadsbornas kost. Samtidigt hade massajerna den lägsta kardiovaskulära risken, det vill säga den lägsta kroppsvikten, det lägsta midjemåttet och det lägsta blodtrycket i kombination med en gynnsam blodfettbild.

Utmärkande för massajernas livsstil var också en mycket hög nivå av fysisk aktivitet. Massajerna gjorde av med 2500 kilokalorier per dag mer än basalbehovet, jämfört med 1500 kilokalorier per dag hos bönder och 891 kilokalorier per dag hos stadsbor. Enligt forskarna skulle de flesta västerlänningar behöva gå ungefär 2 mil om dagen för att uppnå en energiförbrukning som motsvarar massajernas.

Forskarna tror att massajerna skyddas av sin höga fysiska aktivitet och inte av någon okänd genetisk faktor.

Det här är första gången riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom kartläggs hos massajer. Med tanke på att de rör sig extremt mycket framstår det inte längre som konstigt att massajer får litet midjemått och bra blodfettsbild, trots mängden animaliskt fett i kosten, säger Julia Mbalilaki.

Information om studien går ut i samband med Euroscience Open Forum i Barcelona 18-22 juli 2008.

Publikation: “Daily energy expenditure and cardiovascular risk in Masai, rural and urban Bantu Tanzanians”, Julia Aneth Mbalilaki, Zablon Masesa, Sigmund Bjarne Strømme, Arne Torbjørn, Høstmark, Jan Sundquist, Per Wändell, Annika Rosengren and Mai-Lis Hellenius, British Journal of Sports Medicine, online 3 Jun 2008, doi:10.1136/bjsm.2007.044966

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Professor Mai-Lis Hellénius
Tel: 08-524 887 91, Mob: 070-439 01 92
E-post: mai-lis.hellenius@ki.se

Julia Aneth Mbalilaki
Mob: 073-974 06 42
E-post: Julia-Aneth.Mbalilaki@klinvet.ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Mob: 070-2243895
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och samverkan medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera