Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 juli 2008

Kulturella skillnader påverkar Internetanvändningen

Internet har fått en viktig roll för ideella organisationer som vill öka sitt politiska inflytande. Men trots att det handlar om en global och gränsöverskridande teknik, finns det tydliga nationella skillnader i hur Internet används av organisationer i olika länder. Det visar statsvetaren Pia Brundins doktorsavhandling vid Örebro universitet.

När Pia Brundin jämförde hur amerikanska och svenska ideella organisationer använder Internet upptäckte hon att de amerikanska organisationerna är mindre intresserade än de svenska av att engagera besökarna till att aktivt delta i olika aktiviteter på webbplatsen, till exempel i diskussionsforum.

Medan de svenska organisationerna ofta har så kallade interaktiva verktyg på sina hemsidor, för att främja kontakten med medlemmarna, har många amerikanska organisationer renodlat sin verksamhet på Internet mot nätbaserad aktivism för att snabbt nå ut till många människor och uppmana dem till olika former av politisk handling.

Arvet från folkrörelserna

– En tänkbar förklaring är att de svenska organisationerna fortfarande är påverkade av arvet och idealen från de gamla folkrörelserna, där värden som ett aktivt deltagande och gemensamt beslutsfattande traditionellt har spelat en viktig roll, säger Pia Brundin.

Men även hos de svenska organisationerna finns det en stor tveksamhet inför nyttan och värdet av Internet som en politisk mötesplats, som skulle kunna ersätta fysiska möten och diskussioner. Det är också osäkert hur stort intresset verkligen är bland besökarna för att delta i olika interaktiva aktiviteter på hemsidan. Även om möjligheten finns innebär det inte att den används.

Online-aktivism

–  Det finns en förväntan om att Internet ska stärka och vitalisera demokratin, men det kanske inte är vad användarna efterfrågar. I många fall är det lättare för organisationerna att mobilisera människor att agera i en viss politisk fråga, antingen på Internet eller på annat sätt, än att bjuda in dem till att delta i diskussioner på Nätet. Det skulle kunna förklara varför online-aktivism är mer populärt bland Internetanvändarna än att delta i diskussionsfora.

–  Människor tycks kort sagt söka sig till organisationernas hemsidor främst för att åstadkomma olika typer av politisk förändring, snarare än för att diskutera.

När det gäller nyttan av externa, utåtriktade politiska aktiviteter på Internet finns det däremot ingen tvekan, och en majoritet av organisationerna, både i Sverige och USA, är ense om att Internet bidragit till att stärka deras politiska inflytande.  Nätet har blivit en permanent kontaktyta där organisationerna kan informera medlemmar och andra intresserade om sin verksamhet och aktuella frågor.  

Lättare att organisera demonstrationer

Det har också blivit lättare att organisera och samordna stora demonstrationer och kampanjer, eftersom man kan nå ut till fler människor på kortare tid. Det visar inte minst de omfattande protestaktioner som under senare år organiserats på global nivå av olika organisationer och nätverk, till exempel demonstrationerna mot Irakkriget.

– Flera av de organisationer som studerats tycks ha en avsevärd potential att vid behov mobilisera sina medlemmar och/eller supportrar och agera mer offensivt, både på nationell och global politisk nivå, säger Pia Brundin.

– På så sätt kan Internet fungera som en förstärkning av de traditionella politiska aktiviteterna, för att organisera politiska aktioner som ger mer nyhetsutrymme i medierna och i sin tur leder över intresserade nya aktivister till Nätet, i ett slags positiv spiral.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Pia Brundin, 070-519 00 42.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera