Tema

Spår av liv kan finnas i Jordens äldsta diamant

Jordens äldsta diamant har analyserats på Naturhistoriska riksmuseet och resultatet, som publiceras i Nature, förvånar forskarna. De hittade den hittills äldsta förekomsten av lätta isotoper av kol. Något som kan vara tecken på att liv förekom på Jorden tidigare än man hittills trott.

Förra året rapporterades fyndet av Jordens äldsta diamanter. De unika diamanterna har sedan dess utsatts för intensiv forskning om Jordens tidiga utveckling och på Naturhistoriska riksmuseet har dess beståndsdelar undersökts med en av världens mest avancerade utrustning för att mäta vilka grundämnen och isotoper ett material innehåller.

Resultaten publiceras i tidskriften Nature 3 juli 2008. Diamanterna består av olika kolisotoper som är vanliga på planeten idag, men också lättare isotoper som kan vara tecken på att liv funnits på Jorden tidigare än man hittills vetat om.

Forskarna spekulerar i att metanätande bakterier kan vara ansvariga för den funna fördelningen av lätta och tunga kolisotoper. Fyndet kan därför betyda att sådana bakterier fanns redan i Jordens tidiga barndom. Hur som helst är detta det äldsta fyndet av lätta kolisotoper på Jorden.

– Detta är inte ett bevis för att liv fanns på Jorden när diamanten bildades, men misstanken är kittlande. Vårt fynd lär sätta igång en hel del forskning för att undersöka saken, säger forskaren Martin Whitehouse som genomfört mätningen vid Naturhistoriska riksmuseet.

Jordens ålder är 4,6 miljarder år. De undersökta diamanterna är 4,25 miljarder år och hittades i Jack Hills i västra Australien. Andra tecken på första livet på planeten dateras till mellan 3,5-3,8 miljarder års ålder. Grundämnet kol är särskilt intressant att studera eftersom det utgör livets byggstenar. Vissa steg i alla levande organismers ämnesomsättning kräver specifika kolisotoper. (Isotoper är olika atomtyper av ett och samma grundämne). Det är därför som isotopsammansättningen av Jordens äldsta diamanter kan berätta en hel del om förhållandena på Jorden då diamanterna bildades, både förutsättningar för liv och vilka geologiska processer som pågick.

Citerat från Natures eget pressmeddelande:
Scientists report a light carbon reservoir recorded in mineral-hosted diamonds that may have formed over four billion years ago. They speculate that this could indicate the presence of biogenic activity on early Earth.
The recent discovery of diamond—graphite inclusions in the Earth’s oldest zircon grains from theJackHillssediments in Western Australia is a unique opportunity to investigate Earth’s earliest known carbon reservoir. These minerals help scientists to understand conditions during the planet´s development.
In Nature this week, Alexander Nemchin and colleagues analyse the carbon isotope composition of the diamond—graphite inclusions. They find low carbon isotopic ratios, which may reflect deep subduction of biogenic surface carbon.
The authors caution that these isotope values could also have been produced by inorganic chemical reactions and therefore do not prove the existence of life on Earth as early as 4,250 million years ago. Regardless, the results suggest that a reservoir of low carbon isotopic ratios may have existed on early Earth.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
Martin Whitehouse
Forskare i geologi vid Naturhistoriska riksmuseet
Telefon: 08 519 551 69
Mobil: 070 77 540 62
E-post: martin.whitehouse@nrm.se

Martin Testorf
Vetenskapskommunikatör
Telefon: 08 519 540 37
Mobil: 0709 42 90 11
E-post: martin.testorf@nrm.se

Spår av liv kan finnas i Jordens äldsta diamant

 lästid ~ 2 min