Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 juni 2008

Världens minsta fjärilar: naturens största mästerverk

”Här i dessa små, och af oss så föraktade kräken, kunne vi finna de största Naturens mästerstycken”. Ja, Linné hade en speciell förkärlek till de riktigt små fjärilarna.

Fjärilar som käkmalar och säckspinnare anses vara fjärilsfamiljer som är evolutionärt tidigast utvecklade. Familjerna har mycket olika och speciella levnadssätt. Käkmalar har käkar och skrapar pollen från växter istället för att suga i sig nektar.

Hos de flesta arterna i familjen säckspinnare saknar honorna vingar! De vinglösa honorna lever sina liv i en säck tillverkad bland annat av inspunna växtdelar. Många fjärilsarter är små. Minst är dvärgmalarna och minst av alla är syradvärgmalen. Med utspända vingar är den endast 3-4 mm bred och anses därmed som världens minsta fjäril.

Den enda kända levnadsplatsen i Sverige för arten ödelades av ett reningsverk i Göteborg på 60-talet. Syradvärgmal är rödlistad eftersom den inte har hittats i Sverige sedan dess.  

Den som tittar närmare upptäcker att dessa metallglänsande små fjärilar är som fantastiska smycken i naturen. Speciellt är också att många arters larver lever inuti blad. Ofta artbestäms de lättast med hjälp av de ätspår de lämnar, så kallade bladminor berättar Karolina Åsman.

En naturvårdsintressant art är den nattlevande och lätt identifierbara arten jättesvampmal Scardia boletella som lever i fnösketicka som är en mycket vanlig svamp på björk i Sverige. Det intressanta är att jättesvampmalen är sällsynt och bara påträffas i tickor som växer i gammal skog. Därmed kan dess förekomst signalera värdefulla skogsmiljöer.  

Läs mer i boken ” Fjärilar: Käkmalar — säckspinnare. Författare: Bengt Å. Bengtsson och Göran Palmqvist.

Kontaktinformation
Kontaktpersoner Christer Engström (chefredaktör) 018-67 22 53, 0702-15 04 92 Karolina Åsman (fackredaktör) 018-67 25 46; Sanna Nordström (fackredaktör) 018-67 24 14 Johan Samuelsson (information) 018-67 34 09; Anna Graflind (info, webb, bildmaterial) 018-67 26 63

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera