Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 juni 2008

Viktig länk funnen i vattendjurens väg upp på land

Nya unikt bevarade fossil från Lettland berättar om en av de avgörande händelserna i vår egen evolutionära historia, när våra förfäder lämnade vattnet och tog steget upp på land. Uppsalaforskare har tillsammans med internationella kolleger rekonstruerat delar av djuret och förklarar dess utveckling i det senaste numret av tidskriften Nature.

Det har länge varit känt att de första ryggradsdjuren som levde på land, så kallade tetrapoder, utvecklades ur en grupp fiskar under den devoniska perioden för 370 miljoner år sedan. Dessa djur var förfäder till dagens amfibier, reptiler, fåglar och däggdjur. Men även om forskarna hittat fossil av tetrapodliknande fiskar och fiskliknande tetrapoder från den här perioden var fossilen mycket olika varandra, och gav ingen komplett bild av det mellanliggande steget i övergången från hav till land.

År 2006 förändrades situationen dramatiskt när man upptäckte fossil av Tiktaalik, ett nästan perfekt mellanting mellan fisk och tetrapod. Men det fanns fortfarande ett gap mellan detta djur och de första äkta tetrapoderna, dvs de första djuren som hade lemmar i stället för fenpar. Det nya fossilfyndet av en extremt primitiv tetrapod, Ventastega, som levde under den devoniska perioden i det som idag är Lettland, ger värdefull information om den här tidigare okända fasen i utvecklingen.

– Ventastega beskrevs för första gången 1994 på basis av fragmentariskt material. Sedan dess har vi hittat många nya, otroligt välbevarande fossil, som gör det möjligt för oss att nu rekonstruera djurets huvud, skuldergördel och en del av bäckenet, berättar professor Per Ahlberg vid institutionen för fysiologi och utvecklingsbiologi.

De rekonstruktionerna han och forskarassistent Henning Blom gjort i samarbete med  kolleger från Storbritannien och Lettland visar att Ventastega är mer fisklik än andra samtida tetrapoder som till exempel Acanthostega. Skallens form och käkarnas tandmönster är en tydlig mellanform mellan dem hos Tiktaalik och Acanthostega. Skuldergördeln och bäckenet är däremot nästan identiska med Acanthostega, och skuldergördeln skiljer sig mycket från motsvarande struktur hos Tiktaalik. (Bäckenet hos Tiktaalik är ännu inte känt.)

– Det här tyder på att bröst- och bukfenorna hos Ventastega redan utvecklats till lemmar. Det verkar som om olika delar av kroppen utvecklades i olika takt under övergången från ett liv i havet till ett liv på land, säger Per Ahlberg.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Per Ahlberg, 018-471 26 41, e-post: Per.Ahlberg@ebc.uu.se eller Henning Blom, 018-471 62 23, e-post: Henning.Blom@ebc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera