Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 juni 2008

Svenskarnas friluftsliv kartlagt: Det är viktigt för hälsan och gör vardagen mer meningsfull

Nio av tio svenskar är ofta ute i naturen på längre ledigheter, och naturen är en central miljö för barns uppväxt. Resultaten kommer från den hittills mest omfattande undersökningen av friluftslivet i Sverige.

1792 svenskar i åldrarna 18-75 år deltog i studien som genomfördes av forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring, ett nätverk av forskare vid sju svenska högskolor och universitet med uppgift att ta fram ny kunskap om friluftsliv och naturturism. Forskningen är finansierad av Naturvårdsverket.

– Undersökningen visar att de viktigaste motiven för att ägna sig åt aktiviteter i naturen på vardagar är fysisk aktivitet, medan avkoppling och social samvaro har störst betydelse på helger och längre ledigheter, säger Professor Peter Fredman, ansvarig för forskningsprogrammet vid Mittuniversitetet, Campus Östersund.

Cirka 80 procent av de svarande anser att det är viktigt att samhället satsar resurser för att underlätta människors möjligheter till naturupplevelser och friluftsliv. Bullerfria områden, leder och informationsskyltar upplevs som mycket positivt, medan skräp i naturen upplevs som mest negativt vid utövande av friluftsliv. Aktiviteter som svenskarna främst ägnar sig åt i naturen är nöjes- och motionspromenader, ströva i skog- och mark, cykling, trädgårdsarbete, solbad och picknick.

– Närhet till natur är ett viktigt inslag i vardagen för många. 90 procent anser att utomhusvistelse gör vardagen mer meningsfull och att det upplevda hälsotillståndet förbättras genom friluftsliv, säger Peter Fredman.

Resultaten visar också att svenskarnas utövande av friluftslivsaktiviteter sannolikt kommer att öka i framtiden.

– Det här stärker Naturvårdsverkets uppfattning om att friluftslivet är viktigt för svenskarna och är grunden till en god hälsa och ett framtida miljöengagemang, säger Anna von Sydow, enhetschef på Naturvårdsverket.

Som en första avrapportering av resultaten från undersökningen presenterar nu forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring fyra rapporter; (1) Vilka är ute i naturen? (2) Vara i naturen – varför eller varför inte? (3) Besöka naturen – hemma eller borta? (4) Vad är friluftsliv?

Friluftsliv i förändring är ett forskningsprogram med uppgift att skapa och kommunicera forskningsbaserad kunskap om friluftsliv och naturturism i Sverige.

Forskningsprogrammet består av ett nätverk med 18 forskare från Mittuniversitetet, Örebro-, Göteborgs-, Karlstads- och Umeå Universitet, Blekinge Tekniska Högskola och Sveriges Lantbruksuniversitet.  Programmet finansieras av Naturvårdsverket.

Läs mer på: www.friluftsforskning.se

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till:
Professor Peter Fredman, telefon 070-667 08 06
Informatör Lena Ernerfelt Burman, telefon 070-678 81 08

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera