Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 juni 2008

Energi kan göras synlig

De flesta människor säger sig vilja spara på energi och naturresurser, men gör det inte i praktiken. Det beror delvis på att vi inte ser effekterna av vårt handlande, menar Erica Löfström, som har undersökt hur energianvändning kan göras synlig.

Satsningar på att spara energi riktas ofta in på tekniska lösningar. Men det handlar minst lika mycket om att ändra människors beteende, säger Erica Löfström som har disputerat vid Tema teknik och sociala förändringar.

– Det finns en stor skillnad mellan människors värderingar och handlingar. För att kunna ändra sitt beteende måste man se konsekvenserna av vad man gör. Och det finns en stor potential, fortsätter hon:

– Mängden spillenergi i våra hem är mycket stor, så det går att minska energiförbrukningen en hel del.

Erica Löfström har analyserat några metoder för att göra energianvändningen i hemmen synlig. Den mest spektakulära är kanske en lysande sladd, som får starkare ljus när mer elenergi transporteras igenom den.

– Det bästa med den är att den hjälper till att uppmärksamma stand-by-funktioner, säger hon. Det finns ju många apparater som drar ström även när de är avstängda.

Efter en tid har de flesta dock vant sig vid att ha lysande sladdar i hemmet och då minskar effekten av dem. Energibesparingen blir inte så stor, men förståelsen för tekniken ökar.

De två andra metoder som Erica Löfström undersökte var dels en satsning på solenergi i ett bostadsområde, dels att föra tidsdagbok.

– Tidsdagboken är att människor skriver upp vad de gör under dygnets olika timmar. Vi visade det grafiskt, via ett datorprogram, och kunde koppla till hur mycket energi som går år vid olika sysslor. Det var ett bra sätt att synliggöra för sig själv vad man gör i vardagen som kräver energi. Tidsdagboken fick till exempel flera att tänka på hur mycket bil de kör slentrianmässigt.

Det solenergiprojekt som hon följde, slutligen, blev inte alls som förutsett, genom att tekniken krånglade. Bl.a. läckage ställde till med problem. Ändå tappade de boende inte hoppet om att solenergi skulle kunna fungera.

– Trots att det blev både dyrt och krångligt för dem ville de ändå fortsätta med solenergi, säger Erica Löfström. Det här var inte speciellt miljö- eller energiintresserade människor, men de började verkligen tänka på varifrån energin kommer och hur vi använder den. Tålamodet med förnybar energi är stort.

Det går att ändra beteenden, menar hon, men då behövs större och mer långsiktiga grepp. Ett exempel är en arkitektur, som inte gömmer undan energins infrastruktur, utan lyfter fram den och gör den synlig.

Kontaktinformation
Erica Löfström disputerade den 9 juni Hon nås på telefon 0708-148828, e-post: erilo@tema.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera