Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 juni 2008

Starka kommuner samverkar gärna på regional nivå

Det var framförallt de ekonomiskt starka kommunerna som snabbt tog chansen att öka det regionala samarbetet när de fick möjlighet att bilda nya regionala organ och ta över statliga uppgifter på regional nivå.

– De tidigaste regionbildningarna visar att starka regioner strävar efter att stärka sig ytterligare och bli allt mer självständiga från centralstaten, säger statsvetaren Johan Mörck vid Örebro universitet.

Johan Mörck har skrivit en doktorsavhandling om den regionala nivåns utveckling i Sverige och undersökt hur regionala samverkansorgan växt fram sedan 2002. Då beslutade nämligen riksdagen att omfördela makt från staten till regionala politiska organ.

Reformen skulle inte ske under statens försorg utan underifrån, genom att de lokala aktörerna själva tog ansvar för sin regions utveckling genom fördjupat samarbete. Men utvecklingen har varit ojämn över landet och i dag saknar fortfarande fem län samverkansorgan.

– Somliga gör mycket och har lyckats bra, medan andra haft det svårare. Det som är intressant och lite oväntat är att behoven av ekonomisk utveckling inte har varit en tillräcklig drivkraft, utan att det snarare var ekonomiskt starka och relativt självständiga kommuner som var tidigt ute och hade lätt för att handla gemensamt.

Undersökningen visar att bildandet av samverkansorgan inte bara är en administrativ förändring, utan att det framför allt är en politisk process. I denna process har de lokala politikerna haft en viktigare roll än tjänstemännen, inte bara vid själva bildandet av nya politiska organ i länen utan även i det mer allmänna regionala samarbetet.

– Vana att samarbeta politiskt över kommungränserna har varit en betydelsefull faktor. I de län där samverkansorgan bildats har det ofta funnits en tydligare frånvaro av konflikter och en starkare samarbetskultur. Därmed har det varit ett naturligt steg för dem att formalisera det regionomfattande samarbete som redan funnits, konstaterar Johan Mörck.

Han har också undersökt hur andra aktörer har påverkat utvecklingen, och det visade sig då att både länsstyrelser och landsting har upplevts som problematiska, framför allt landstingen, som ibland ingår i samverkansorganen och ibland inte. I de län som inte bildat samverkansorgan har över 40 procent av kommunpolitikerna svarat att landstinget ”i hög grad” eller ”delvis” har försvårat bildandet av samverkansorgan.

– Landstingen har stora ekonomiska resurser och om de vill ha motsvarande andel inflytande kan det göra det svårare att hitta en balans, förklarar Johan Mörck.

Sammanfattningsvis visar hans forskning att när regioner ska byggas underifrån, genom lokala och regionala aktörers samarbete, är sannolikheten stor att de kommer att utvecklas i olika takt, vilket i sin tur kan leda till ökade regionala skillnader i Sverige.

– Vi kan vara på väg mot ett antal regioner som är starka enligt europeiskt mått, och andra som förblir svagare.

För mer information, kontakta Johan Mörck, 019-30 35 48 eller 070-255 24 59.

Kontaktinformation
Presskontakt: Ingrid Lundegårdh
Telefon: +4619-303126
Mobil: +46706-557624

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera